Bokåret i bokhandelen

17.12.2019

Bokåret 2019 går mot slutten og vi nærmer oss målet om 30 forfatterbesøk i 30 bokhandler. 

Til nå har over 100 titler blitt presentert i bokstafetten som er finanisert med midler fra Bokåret og Nasjonalibiblioteket. 

Bokstafetten er et samarbeid mellom Forfatterforeningen og Bokhandlerforeningen.