Antall solgte bøker i bokhandelen

Bokhandlerforeningen samler ukentlig inn tall for salg av skjønnlitteratur, generell litteratur og pocket fra våre medlemmer (bokgruppe 3-5). Statistikken viser utviklingen i antall solgte bøker og ulike titler. I 2021 ble det solgt 8,05 millioner bøker, fordelt på 49 539 titler.

Utvikling over år

 • Antall solgte titler øker

  Tips: Hold musen over grafen, så ser du tallene. Hvis du ikke ser grafen, så oppdater/refresh nettsiden din.

   

  Excel  Copy  

   

  Det selges flere ulike titler gjennom bokhandelen enn noen gang. Nye digitale løsninger i bokhandelen har gitt økt tilgjengelighet til bøker og forklarer hvorfor bredden har økt.

  Antall ulike titler som ble solgt i norsk bokhandel var cirka 49.500 i 2021. (Se hvilke titler det var her). Det er en nedgang i salget av papirbøker, mens salget fordeles på flere ulike titler. Det er en trend vi også ser i resten av Europa. Salgskurven i norsk bokhandel er svært bratt, med få titler som selger mye, og en svært lang «hale». Omfanget av de lavest selgende titlene har økt betydelig. Det er de mindre forlagene som står for økningen i bredden viser salgstallene våre. Merk at dette kun er norsk og oversatt skjønnlitteratur, sakprosa og pocketbøker (bokgrupp 3-5). I tillegg selger bokhandelen også fagbøker, lokallitteratur og bøker på fremmedspråk.

  Bokhandelens brede utvalg synliggjør hva som rører seg i samfunnet til enhver tid. Det gir ikke bare en oversikt over samfunnsforhold som både debattbøker og romaner reflekterer, men også samtaler som ikke ellers er synlige noe sted. De fleste bokhandlere, og alle butikkene i ARK og Norli, har litteraturabonnement. Det vil si at alle innkjøpsbøkene også automatisk kommer ut i bokhandelen. Bokhandlerne kjenner kundene sine best. Den enkelte butikk står også fritt til å kjøpe inn bøker som ikke er blitt kjøpt inn sentralt og i bokhandlerne finner du både titler fra store og små forlag, til lokalhistoriebøker og mye mer!

   

  Excel  Copy  

   

  Det er først og fremt titler som selger i små opplag som har økt. Eksempel: I 2021 var det kun 7 titler som solgte mer enn 20 000 eksemplar hver, mens det var så mange som 27 209 titler som kun solgte under 10 eksemplar hver. Populære tjenester som Klikk og hent, sammen med søkeoptimalisering, har økt tilgjengeligheten av bøker for kundene og bidratt til å bedre lønnsomheten for bokhandlerne.  Innovasjon og nye digitale muligheter styrker samspillet mellom den fysiske butikken og netthandelen og skaper helt nye muligheter for å synliggjøre og selge litteratur.

 • Antall solgte bøker synker, men norsk skjønnlitteratur og sakprosa øker
  Excel  Copy  

  Salget av papirbøker synker etter en topp i 2015. Det er imidlertid først og fremst salget av  oversatt litteratur som har gått ned. Salget av norsk skjønnlitteratur og sakprosa har økt de siste årene, viser grafene under.

  Excel  Copy  
  Excel  Copy  
 • Norsk skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn
  Excel  Copy  
  Excel  Copy  
 • Oversatt skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn
  Excel  Copy  
  Excel  Copy  
 • Fordeling nye titler og backlist i 2021

  Tre måneder utpeker seg spesielt; I februar bidrar Mammutsalget til at det selges flest titler utgitt FØR 2020. Fra første mai er det fripris på titler utgitt i 2020 og kampanjer bidrar til at salget av 2020 titler er markant i både mai, juni og juli. I løpet av høsten kommer flesteparten av ny norsk litteratur som er svært viktig for julesalget. Betydningen av faste bokpriser på disse titlene kan ikke undervurderes for bransjens totale lønnsomhet. I desember utgjorde salget av nye titler 12,0 % av det totale tittelantallet, og 61 % av det totale antallet solgte bøker (volumet). Bøker utgitt i 2020 selger også godt i desember som kampanjebøker.

  Landets bokhandlere tilbyr totalt en enorm bredde. Backlist utgjør ikke uventet flest titler i salg. Røde grafer viser andel solgte titler utgitt før 2020.

  Excel  Copy  

  Lang hale gir stort volum. Bokhandelen lever av å selge både nye bøker og backlist. Backlist utgjør en lang hale av titler som hver for seg ikke selger så mye, men som totalt utgjør et stort volum.

Ukentlig salg

 • Salg per uke
  Excel  Copy  
  Excel  Copy  

  Salget av antall titler uke for uke, viser tydelig at det selges mer enn bare bestselgere i bokhandelen. De store toppene er Mammutsalget og julesalget.

  Nedgangen i uke 13, skyldes at mange bokhandler måtte holde stengt på grunn av korona. Det gir et lite pekepinn på hvor viktig fysiske butikker er for salget av bøker og dermed leselyst. Derfor er vi svært glade for at regjeringen er opptatt av god tilgjengelighet til faghandel over hele landet. Det er ikke slik at nettbokhandelen automatisk overtar salget hvis den fysiske bokhandelen forsvinner.

  Et lite eksempel: ARK åpnet butikk i Surnadal sommeren 2020. Da hadde kommunen vært uten bokhandel i over ett år. Siste 12 måneder har ARK Surnadal omsatt bøker for 2,5 millioner kroner. Butikken har solgt 12 500 bøker i en kommune med under 6000 innbyggere. Det er over 2 bøker per innbygger i kommunen. ARK.no har målt at trafikken fra Surnadal området økte etter ARK åpnet butikk. Bokhandleren i nabokommunene merket ikke nedgang etter butikken åpnet. Surnadals befolkning har siste året kjøpt 200 forskjellige fagbøker og 2762 forskjellige titler i almennbokmarkedet. Det viser jo at butikken har en god bredde til å være i et lite samfunn og at det å ha bokhandel der folk bor er viktig litteraturformidling.

  Excel  Copy  

   

Kilde og gjenbruk av tall

 • Statistikkene er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og baserer seg på salg per ISBN i bokgruppe 3-5, det vil si skjønnlitteratur, sakprosa og pocketbøker. Tallene gjelder papirbøker.

  Salgstall er hentet fra Bokhandlerforeningens medlemmer. Per 31.12.2021 fikk vi salgstall fra følgende bokhandler: Adlibris, Aksdal Bok og Papir, Akademika, ARK, Bokkilden, Boksalongen LiB, Bookis.no, Haugenbok.no, Norli gruppen og Tynset Bokhandel. Bokdata fra Bokbasen AS.

  Merk at antallet medlemmer varierer år for år.

  Offentlig gjenbruk og publisering av tallene, må avtales med Bokhandlerforeningen.