Antall solgte bøker i bokhandelen

Bokhandlerforeningen samler ukentlig inn tall for salg av skjønnlitteratur, generell litteratur og pocket fra våre medlemmer (bokgruppe 3-5). Statistikken viser utviklingen i antall solgte bøker og ulike titler.

Her finner du  statistikk over salg i bokhandelen over uker, måneder og år. Tabellene kan brukes for å sammenligne salg i bokhandelen på forskjellige tidspunkt. For å se eksakte tall kan du holde musen over grafen. Hvis du ikke ser grafene, kan du oppdatere nettsiden.

Utvikling over år

 • Antall solgte titler per år
  Excel  Copy  

  Tabellen viser hvor mange ulike titler som har blitt solgt i bokhandelen hvert år siden 2008. Vi ser en tydelig økning i antall titler fra 39 349 i 2008 til 49539 i 2021. Her finner du en liste over alle solgte titler i 2021.

  Merk forskjellen på antall solgte bøker, som viser til den totale mengden bøker som har blitt solgt, og antall solgte titler, som viser til hvor mange forskjellige bøker som har blitt solgt.

  Excel  Copy  

  Tabellen viser hvor mange titler som har solgt i hvor mange eksemplarer i årene 2009-2021. Titlene er altså fordelt inn i ulike grupper (spesifisert til venstre), hvor titler som har solgt i 1-10 eksemplarer utgjør én gruppe, titler som har solgt i 11-50 eksemplarer utgjør en annen gruppe og så videre. Tallene til høyre viser hvor mange titler det er i hver gruppe.

  Overordnet ser vi at det er langt flere titler som selger i små opplag enn store opplag, samt at det har vært en markant økning av titler som selger i små opplag. For eksempel: 2021 var det bare 7 titler som solgte i over 20 000 eksemplarer, mens hele 27 209 titler solgte i 1-10 eksemplarer.

 • Antall solgte bøker per år: Format og språk
  Excel  Copy  

  Tabellen viser antall papirbøker som har blitt solgt i 2008-2021. For de siste to årene vises også tall for solgte e-bøker og lydbøker. Eksempelvis ble det solgt 8 050 310 papirbøker, 396 576 e-bøker og 124 086 lydbøker i 2021. Vi gjør oppmerksom på at tabellen bare viser bøker som er solgt ved stykksalg, og ikke inkluderer strømming.

  Excel  Copy  

  Tabellen viser antall solgte bøker i 2021 fordelt på norsk, oversatt og pocket.

  Excel  Copy  

  Som over viser tabellen antall solgte bøker i 2021 fordelt på norsk, oversatt og pocket. Vi ser at det totalt har vært en nedgang i salget av oversatt litteratur fra 2008, og en økning i salget av norsk litteratur i den samme perioden.

 • Antall solgte bøker per år: Norsk skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn
  Excel  Copy  

  Tabellen viser antall solgte norske bøker per år, fordelt på skjønnlitteratur og sakprosa og voksne og barn. Eksempelvis kan vi se at det ble solgt til sammen 768 499 norske skjønnlitterære barnebøker og 1 739 696 norske sakprosabøker for voksne i 2021.

  Excel  Copy  

  Tabellen viser det samme som tabellen over. Vi ser en økning for alle gruppene fra 2008 til 2021.

  Vi gjør oppmerksom på at disse tallene bare inkluderer solgte innbundne bøker

 • Antall solgte bøker per år: Oversatt skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn
  Excel  Copy  

  Tabellen viser antall solgte oversatte bøker per år, fordelt på skjønnlitteratur og sakprosa og voksne og barn.

  Excel  Copy  

  Tabellen viser det samme som tabellen over i en annen fremstilling. Vi ser en nedgang i salget av alle gruppene innenfor oversatt litteratur fra 2008 til 2021.

 • Fordeling nye titler og backlist i 2021

  Tabellen viser hvordan det totale salget av bøker i 2021 er fordelt på utgivelsesår. Oppsummert viser tabellen at 37,1% av bøkene som ble solgt i 2021 ble utgitt i 2021, 21,1% av bøkene ble utgitt i 2020 og 41,7% av bøkene ble utgitt før 2020.

  Tabellen viser hvordan det totale månedlige boksalget er fordelt på utgivelser fra 2021, 2020 og tidligere år. Vi kan se at tre faktorer bidrar til en endring av fordelingen: I februar er det årlige mammutsalget, som fører til en økning av titler utgitt før 2020. Fra første mai er det fripris på titler utgitt i foregående år, noe som fører til en markant økning i salget av disse de påfølgende månedene. Til slutt gis de fleste nye bøker ut om høsten og utgjør en viktig del av salget i forkant av jul.

  Excel  Copy  

  Tabellen viser hvordan det månedlige salget av titler er fordelt på ulike utgivelsesår. Den største andelen av solgte titler er fra før 2020.

Ukentlig salg

 • Antall solgte bøker og titler per uke
  Excel  Copy  

  Tabellen viser en oversikt over antall solgte bøker per uke de siste fire årene. Her kan man altså lese av hvor mange bøker som ble solgt i bokhandelen en gitt uke, og sammenligne med for eksempel tilsvarende uke tidligere år.

  Excel  Copy  

  Tabellen viser antall solgte titler per uke de siste fire årene. Nedgangen i uke 13 2021 skyldes at mange bokhandler måtte holde stengt på grunn av korona.

   

 • Akkumulert antall solgte bøker og titler – ukentlig utvikling
  Excel  Copy  

  Tabellen viser en ukesoversikt over akkumulert salg av titler i bokhandelen for de siste to årene. Her kan man for eksempel se hvor mange titler som har blitt solgt så langt i år sammenlignet med på samme tidspunkt i fjor.

  Tabellen viser en ukesoversikt over akkumulert salg av bøker i bokhandelen for de siste årene.

Kilde og gjenbruk av tall

 • Statistikkene er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og baserer seg på salg per ISBN i bokgruppe 3-5, det vil si skjønnlitteratur, sakprosa og pocketbøker. Tallene gjelder papirbøker.

  Salgstall er hentet fra Bokhandlerforeningens medlemmer. Per 31.12.2021 fikk vi salgstall fra følgende bokhandler: Adlibris, Aksdal Bok og Papir, Akademika, ARK, Bokkilden, Boksalongen LiB, Bookis.no, Haugenbok.no, Norli gruppen og Tynset Bokhandel. Bokdata fra Bokbasen AS.

  Merk at antallet medlemmer varierer år for år.

  Offentlig gjenbruk og publisering av tallene, må avtales med Bokhandlerforeningen.