Bokhandel Besøksadresse Postnummer Telefon
Akademika Høyskolen Kristiania
Kirkegata 24-26
0107 OSLO
Norge
0107 971 89 329
Akademika HVL Bergen
Inndalsveien 28
5053 BERGEN
Norge
5053 55 29 26 64
Akademika Holbergs plass
Pilestredet 35
0166 OSLO
Norge
0166 92 48 11 33
Akademika Gløshaugen
Alfred Getz vei 3, Sentralbygg 1
7034 TRONDHEIM
Norge
7034 73 59 84 00
Akademika Gjøvik
Teknologivegen 2
2815 GJØVIK
Norge
2815 904 19 982
Akademika Frydenlund
Pilestredet 50
0167 OSLO
Norge
0167 45 39 00 22
Akademika Dragvoll
Universitetssenteret Dragvoll, bygg 7, Nivå 3
7491 TRONDHEIM
Norge
7491 73 59 84 50
Akademika DMMH
Thrond Nergaardsv. 17
7044 TRONDHEIM
Norge
7044 73 80 52 76
Akademika Bø
Bøgata 52
3800 BØ I TELEMARK
Norge
3800 35 06 00 70
Akademika Bodø
Universitetet i Nordland, Universitetsallèen 11
8026 BODØ
Norge
8026 93 02 00 90
Akademika Blindern
Problemveien 9, Kristian Ottesens hus
0313 OSLO
Norge
0313 92 43 00 13
Akademika BI Trondheim
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM
Norge
7010 941 56 916
Akademika BI Bergen
Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN
Norge
5006 55 54 51 23
Adlibris.com
Øvre Vollgate 6
0158 OSLO
Norge
0158 22 20 63 00

Sider

Snarveier

Valgfritt innhold