Bokhandel Besøksadresse Postnummer Telefon
Akademika Dragvoll
Universitetssenteret Dragvoll, bygg 7, Nivå 3
7491 TRONDHEIM
Norge
7491 73 59 84 50
Akademika DMMH
Thrond Nergaardsv. 17
7044 TRONDHEIM
Norge
7044 73 80 52 76
Akademika Bø
Bøgata 52
3800 BØ I TELEMARK
Norge
3800 35 06 00 70
Akademika Bodø
Universitetet i Nordland, Universitetsallèen 11
8026 BODØ
Norge
8026 93 02 00 90
Akademika Blindern
Problemveien 9, Kristian Ottesens hus
0313 OSLO
Norge
0313 92 43 00 13
Akademika BI Trondheim
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM
Norge
7010 941 56 916
Akademika BI Bergen
Kong Christian Frederiks plass 3
5006 BERGEN
Norge
5006 55 54 51 23
Adlibris.com
Øvre Vollgate 6
0158 OSLO
Norge
0158 22 20 63 00

Sider

Snarveier

Valgfritt innhold