Høring om Bibliotekmeldingen, St meld nr 23. ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid”

24.03.2015

Høringgsvar 12.05.09

Skillet mellom gratisprinsippet og kommersiell drift må opprettholdes for å ivareta et fortsatt velfungerende bokmarked.