Høringssuttalelse vedrørende unntaksforskriften for bokomsetning

16.08.2021

Høringsuttalelse forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.