Krigsdagbøker 1939-1945

Author 
Astrid Lindgren
ISBN 
9788202480653