Manus om anus

Author 
K. Rashidi/J. K. Bergland
ISBN 
9788205511767