Elex.no

29.11.2018

Elex er tjenesten hvor forlag distibuerer elektroniske leseeksemplarer til bokhandel. Forlag som tidligere sendte fysiske leseeksemplar eller pdf'er pr. e-post til bokhandler, kan benytte denne tjenesten i stedet.

Elex er en beta-versjon. Det kan derfor være funksjonalitet du savner, eller noe som ikke fungerer slik du forventer. Vi ber derfor om din aktive deltagelse for å melde inn evt. feil, forbedringer, uklarheter osv.

Elex er laget for tekstbøker, og baserer seg på forlagenes pdf'er. Vi anbefaler forlagene å bruke det som kalles trykkeklar pdf. Fordi du laster pdf’er over internett vil filstørrelsen på pdf’en være avgjørende for hvor lang tid det vil ta. Vi anbefaler at filstørrelsen ikke overstiger 7Mb. Har du en pdf som er større enn det må du først lagre den i en mindre oppløsing eller komprimere den, før du prøver å laste den opp i elex.

Elex er en lukket tjeneste for bokbransjen og ikke til kommersielt bruk.

Forlag og bokhandler som ønsker å delta kan ta kontakt på e-post, firmapost@bokhandlerforeningen.no , så sender vi brukernavn og passord. Det er kun firmapostadressen som kan registreres, ikke private brukere.

Les mer