Personvernerklæring for Bokhandlerforeningen

03.09.2018

Behandlingsansvarlig 
Direktør, Trine Stensen, er på vegne av Bokhandlerforeningen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og kunder; Navn, adresse, epostadresse og telefonnummer, og medlemsbedriftens organisasjonsnummer. 
Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nyhetsbrevplattform, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte bruker og responderer på nyhetsbrev.

Formål med behandlingen 
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser til våre medlemmer og de som kjøper våre tjenester. 
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med den avtale du har med oss.

Grunnlaget for behandlingen 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemsforpliktelene og avtalen om kjøp av tjenester. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 
 Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med søknad om medlemskap, abonnement på tjenester eller bestilling av tjenester.
Vi bruker p.t. ikke informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service, men det kan bli aktuelt i fremtiden. 
 
Utlevering av opplysninger til tredjeparter 
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som for eksempel fraktselskap vi til enhver tid benytter. 

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap, abonnement på våre tjenester eller kjøp av våre tjenester lagres i vårt aktive medlems og kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 

Rettigheter for den registrerte 
 Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 
Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 
 
Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

Bokhandlerforeningen
Nedre Slottsgate 15
0157 Oslo
 
 trine@bokhandlerforeningen.no