Handelskanaler og bokkjøp

04.07.2017
 • 63 %
  kjøpte sin forrige bok i fysisk bokhandel
 • 16 %
  kjøpte sin forrige bok på nettet
 • 58 %
  vil handle i bokhandelen i fremtiden

Juni 2017

Bokhandel og dagligvare som foretrukne kanaler for bokkjøp

 • 65% har kjøpt bøker de siste 12 måneder, ned 2 prosentpoeng sammenlignet med juni 2016.
 • 16 % kjøpte sin forrige bok på nettet, uendret sammenlignet med juni 2016.
 • 63 % kjøpte sin forrige bok i bokhandel, opp 3 prosentpoeng sammenlignet med juni 2016.
 • Dagligvare/supermarked øker som kanal for bokkjøp, opp 2 prosentpoeng sammenlignet med juni 2016, til 5%.
 • Andelen "storkonsumenter" av bøker (de som har kjøpt 10 eller flere bøker) går ned 8 prosentpoeng til 29% sammenlignet med juni 2016. 
 • Folk tror de vil handle flere bøker i fysiske handelskanaler (bokhandel, kiosk og dagligvare/supermarked) i fremtiden.

Bokhandlerforeningens halvårlige undersøkelse av bokkjøp viser en svak nedgang i bokkjøp det siste året. Den fysiske bokhandelen står fortsatt sterkt og har styrket sin posisjon som kanal for bokkjøp de siste 15 årene. Bokkjøp via dagligvare og supermarked øker.