Bokbransjen til kamp mot seksuell trakassering

Hvordan kjempe mot seksuell trakassering, og gi hjelp til de som er utsatt for det? Bokbransjen har varslerutinene klare.
									
LUKK

10 bransjeorganisasjoner har gått sammen og laget anbefalte veiledninger for både varslingsrutiner, og om hvordan varsler om trakassering og overgrep skal håndteres. Dette er rutiner for hvor og hvordan forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i trakasseringssaker.

Disse organisasjonene står bak prosjektet:

  • Bokhandlerforeningen
  • Den norske Forfatterforening
  • Den Norske Forleggerforening
  • Dramatikerforbundet
  • Forfatterforbundet
  • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
  • Norsk Forfattersentrum
  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
  • Norsk Oversetterforening
  • Tekstallianse

Her finner du informasjon om hvordan du kan varsle om du er utsatt for eller vitne til seksuell trakassering, maktmisbruk eller annen uønsket atferd.

 

Dokumenter til bruk for våre medlemmer i egen bedrift/kjede, last ned her:

Stikkord: