Derfor er bokhandelen viktig

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren.
									
LUKK

Bøker er viktige i et samfunn, viktigere enn noen gang. Bøkene trener leseferdigheter, gir perspektiver, forståelse, identitet og styrker ytringsfrihet og mangfold – og gjennom det demokratiet.

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren. Et stort nett av fysiske bokhandler er sentralt for oppnåelse av målene i litteraturpolitikken. Boka trenger stor oppmerksomhet for at leserne og kundene skal minnes på å kjøpe bøker til seg selv eller i gave. Bokhandelens unike egenskap og store styrke er at den viser frem et stort utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes; i handlegata, på kjøpesenteret og på nett.

Ingen digitale tilbud har klart å erstatte den fysiske bokhandelen; Vi trenger både fysiske bokhandler og nettbokhandler. Bokhandelens digitale løsninger skaper samspill mellom den fysiske butikken og netthandelen. Dette har gitt helt nye muligheter for å synliggjøre og selge litteratur. Samtidig er den fysiske bokhandelens rolle en annen enn nettbokhandelens. Den fysiske bokhandelen er en kulturaktør i lokalsamfunnet som arrangerer forfattermøter og driver aktiv rekruttering av lesere, ofte i samarbeid med bibliotek og andre aktører.

Bokhandelen er en faghandel med stor kompetanse på bøker. Hos våre medlemmer jobber det over 2000 dyktige fagpersoner som daglig møter og veileder leseren til både kjente og ukjente forfattere. Bokhandlerne kjenner sine kunder godt og strekker seg langt for at kundene skal ha stor valgfrihet og finne de bøkene som passer for den enkelte. De fleste finner minst en bokhandel i nærheten av der de bor og de mange nettbokhandler gjør det enkelt å få boka rett hjem om kunden foretrekker det.

Ingen tilbyr leseren enn bredere tilbud av bøker enn bokhandelen, derfor er bokhandelen viktig.

new tab

Det er viktig at vi fortsetter å være et lesende folk med god tilgang på bøker på vårt eget språk. Det gir oss perspektiver, forståelse, kunnskap og underholdning.