Derfor er bokhandelen viktig

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren.
									
LUKK

Bokhandelen gir perspektiv og kunnskap

Bokhandelen er viktig fordi ingen andre når ut til flere lesere eller tilbyr et bredere tilbud av bøker. Bokhandelens brede utvalg synliggjør hva som rører seg i samfunnet til enhver tid. Det gir ikke bare en oversikt over samfunnsforhold som både debattbøker og romaner reflekterer, men også samtaler som ikke ellers er synlige noe sted.

Litteraturen har potensiale til å gi nye perspektiver og kunnskap, øke kritisk tenkning og bekjempe fordommer. Bøker underholder og gir leseferdigheter, styrker ytringsfrihet og mangfold – og gjennom det demokratiet. Derfor er det helt vesentlig at vi fortsetter å være et lesende folk med god tilgang på bøker på vårt eget språk. Her spiller bokhandelen en uvurderlig rolle i å samle og tilby et bredt spekter av bøker av, for og om alle.

Bokhandelen gjør bøker tilgjengelige der folk er – og over hele landet

Bokhandelens unike egenskap og store styrke er at den viser frem et stort utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes; i handlegata, på kjøpesenteret og på nett. Det er hele bransjen tjent med. Bøkene må rett og slett vies mye oppmerksomhet og plass for at folk skal huske å lese dem. Ingen digitale tilbud har klart å erstatte dette alene. Derfor trenger vi både fysiske bokhandler og bokhandler på nett. Samspillet mellom disse har gitt helt nye muligheter for å synliggjøre og selge litteratur. Samtidig fortsetter den fysiske bokhandelen å fungere som en kulturaktør i lokalsamfunnet: Gjennom forfattermøter, lesesirkler og aktiv rekruttering av lesere.

Bokhandelen er en faghandel hvor det jobber over 3000 dyktige fagpersoner som daglig møter og veileder leseren til både kjente og ukjente forfattere. Bokhandlerne kjenner sine kunder godt og strekker seg langt for at kundene skal ha stor valgfrihet og finne de bøkene som passer for den enkelte.

I Norge har vi en svært god dekning av bokhandler over hele landet. Også her er helheten og samspillet mellom bokhandlene viktig. Det er fordi ARK har bokhandel på Storo at de også har bokhandel i Surnadal, på samme måte bidrar Norli Universitetsgata i prinsippet til å opprettholde bokhandelen i Vadsø og Evje. Både idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde.

Digitale løsninger og en velfungerende infrastruktur hos bokhandelkjedene øker bredden og tilgangen på bøker

Bokbransjen står midt i en stor digital transformasjon. For å opprettholde det litteraturpolitiske målet om god tilgjengelighet til litteratur, og samtidig styrke boka i konkurransen med andre tjenester, er vi helt avhengig av bokhandlerkjeder som har økonomiske muskler til å gjøre betydelige investeringer både i butikkopplevelse, infrastruktur og digitale tjenester.

Det er stadig flere som orienterer seg på nett før de handler. Den økende bredden i boksalget skyldes i stor grad bokhandlenes nye forretningsmodeller, som skaper et samspill mellom den fysiske butikken og netthandelen. Bokhandlene bruker derfor mangfoldige millioner kroner i søkeoptimalisering for å synliggjøre boka også digitalt. Dette bidrar til å styrke bokas evne til å konkurrere med andre tjenester og produkter, i tillegg til at denne formen for markedsføring likebehandler alle forfattere og forlag. Stadig bedre lagerstyring hos bokhandelkjedene, sammen med digitale tjenester som netthandel og «Klikk og hent», bidrar til at en bokkjøper i Kristiansand enkelt kan få kjøpt en bok som kun finnes i ett eksemplar i en bokhandel i Alta.  Muligheten for å bruke den fysiske butikken som lager for nettbutikken, bidrar til å øke bredden i boktilbudet i den fysiske butikken.

For leserne er denne utviklingen positiv: Det blir stadig enklere å finne akkurat den boken du er ute etter, enten det er en bestselger eller en nisjebok, en ny eller en gammel tittel.

Bokhandelen er den kanalen som når ut til aller flest lesere

Lesing er en viktig forutsetning for å kunne delta i samfunnet. Derfor er det av stor betydning at bokhandelen fortsetter å tilby leseren en stor bredde av litteratur i de formatene de selv ønsker seg. Leserundersøkelsen 2022 viser at Bokhandelen er kanalen som når ut til klart flest lesere. For eksempel er det over dobbelt så mange personer som kjøper (71%), enn som låner (32%) bøker i løpet av et år. Norges litterære infrastruktur er basert på en god balanse mellom gratis tilgang til bøker i bibliotek og gode kommersielle tjenester. Dette er det vesentlig å ivareta også i fremtiden.

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren

Bokhandelen er altså helt essensiell når det kommer til å nå ut til norske lesere. Men marginene i bokhandelen er presset. For å innfri kundenes forventninger til et godt utvalg og en god handleopplevelse, trenger vi lønnsomme bokhandler med rom for utvikling.

Bokhandelens betydning forsvinner ofte i kommersielle diskusjoner. Men hvis bokhandelen forsvinner, så forsvinner også en vesentlig del av boksalget og inntektene til forfattere. Og viktigst: da forsvinner tilgangen til bøker der folk er. Når vi samtidig vet at tre av fire bøker kjøpes i norske bokhandler, må vi kunne forvente at dette har stor effekt, ikke bare på tilgangen til litteratur, men også på lesing. Med tanke på den betydningen lesing har for individet, samfunnet og demokratiet, sier det seg at vi ikke har råd til å miste den kanskje viktigste møteplassen mellom boka og leseren.