Bokhandelen mangler i Leselyststrategien

For at folk skal lese, må de ha tilgang til bøker. Ingen når så mange lesere som bokhandelen. Likevel er bokhandelen knapt nevnt i regjeringens nye leselyststrategi. Innlegg i bok365.no.

Bokhandlerforeningens innspill til partiprogram 2025-2029

Våren 2024 har Bokhandlerforeningen levert innspill til de ulike politiske partienes arbeid med program for perioden 2025-2029. Les våre innspill her.

Nei til EU-kommisjonens forslag om maks betalingstid

Bokhandlerforeningen mener et nytt EU-forslag om maks 30 dagers betalingstid for alle fakturaer vil få store negative konsekvenser for bokbransjen.

Innspill til regjeringens nye veikart for kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet har startet arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring. Veikartet skal vise regjeringens innsats for å øke den samlede verdiskapingen i kreativ næring, bidra til bærekraftige arbeidsplasser og økt lønnsomhet og eksport i næringen. Her er vårt innspill.

Felles internasjonalt opprop for styrke friheten til å lese

Betydningen av ytringsfrihet og bøker av, for og om alle, er viktigere enn noen gang. På vegne av forfattere, forleggere, bokhandlere og biblioteker over hele verden har fem internasjonale organisasjoner utstedt en felles erklæring hvor de ber om at ytringsfriheten og friheten til å skrive, publisere, formidle og lese bøker skal respekteres.

En bred og rik litteratur verner morsmålet

Den 21. februar er den internasjonale morsmålsdagen. I et lite språksamfunn som Norge er det særlig viktig å sikre at vi har tilgang til rik og mangfoldig litteratur på morsmålet vårt.

Innspill til SV om Leselyststrategien

SV inviterte til innspillsmøte om leselyststrategi på Stortinget. Her er vårt innspill. – En strategi som skal fremme leselyst, må anerkjenne den rollen som også bokhandelen har i å tiltrekke seg, motivere og engasjere lesere i alle aldre, sa Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Høringssvar – forskrift til ny opplæringslov

Bokhandlerforeningen støtter å lovfeste tilgang til skolebibliotek. Foreningen ønsker en presisering av hva slags bemanning og drift et skolebibliotek skal ha.   

Høringssvar – ny lov om offentlige anskaffelser

Ny lov om offentlige anskaffelser (NOU 2023: 26) foreslår å heve grensen (terskelverdien) for når en anskaffelse må ut på anbud. Utvalget foreslår å øke verdien fra dagens 100 000 kroner til 300 000 kroner. Bokhandlerforeningen støtter forslaget. Les vårt høringssvar.