En bred og rik litteratur verner morsmålet

Den 21. februar er den internasjonale morsmålsdagen. I et lite språksamfunn som Norge er det særlig viktig å sikre at vi har tilgang til rik og mangfoldig litteratur på morsmålet vårt.

Innspill til SV om Leselyststrategien

SV inviterte til innspillsmøte om leselyststrategi på Stortinget. Her er vårt innspill. – En strategi som skal fremme leselyst, må anerkjenne den rollen som også bokhandelen har i å tiltrekke seg, motivere og engasjere lesere i alle aldre, sa Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Høringssvar – forskrift til ny opplæringslov

Bokhandlerforeningen støtter å lovfeste tilgang til skolebibliotek. Foreningen ønsker en presisering av hva slags bemanning og drift et skolebibliotek skal ha.   

Høringssvar – ny lov om offentlige anskaffelser

Ny lov om offentlige anskaffelser (NOU 2023: 26) foreslår å heve grensen (terskelverdien) for når en anskaffelse må ut på anbud. Utvalget foreslår å øke verdien fra dagens 100 000 kroner til 300 000 kroner. Bokhandlerforeningen støtter forslaget. Les vårt høringssvar.

Studenter vil ha pensum på papir

Over halvparten av norske studenter vil helst ha pensum på papir. Samtidig mener syv av ti at det er viktig med bokhandel på campus.

Bokhandlerforeningens innspill til Kunstnarkår

14. desember gav Bokhandlerforeningen våre innspill til Stortingsmeldingen Kunstnarkår.

Høringssvar – forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften)

Den nye bokloven trer i kraft 1.1.2024. Flere detaljer i bokloven følges opp av forskrifter. Kulturdepartementets forslag til forskrifter hadde høringsfrist 1. desember. Her kan du lese vårt høringssvar.

Høyre vil gjøre bøker dyrere for folk

– I en tid med presset økonomi hvor lesningen og språket vårt møter stadig større konkurranse, vil det være en svært dårlig ide å fjerne et så velfungerende litteraturpolitisk tiltak som momsfritaket på bøker, sier direktør i Bokhandlerforeningen Anne Schiøtz.

ARKs barnebokpris til Ingvild Bjerkeland

10 000 femte-, sjette- og syvendeklassinger fra flere hundre skoler over hele landet har kåret grøsseren "Udyr" som årets beste barnebok.