Totalomsetning; bøker og andre varer

Bokhandlerforeningen samler månedlig inn omsetningstall fra et utvalg av våre medlemmer. Statistikken viser utviklingen av omsetningen i bokhandelen, fordelt på bøker og andre varer.

2008 - 2021 utvikling over år

 • Totalomsetning i bokhandelen (bøker og andre varer)
  Excel  Copy  

   

  Omsetningen viser salg av både bøker og andre varer som spill og tegnesaker m.m. Det var en økning i både 2020 og 2021, men det er bekymringsfullt at omsetningen ligger på samme nivå som i 2008. Mens omsetningen er tilnærmet stabil, har kostander til blant annet lønn og husleie steget betraktelig siden 2008. Dette påvirker naturlig nok lønnsomheten i bokhandelen. Justert for prisstigning er nedgangen enda sterkere som grafen under viser.

  Excel  Copy  

  Bokhandel trekkes frem som en av veksttaperne i kjedeorganisert faghandel i Virkes handelsrapport (publisert oktober 2021). SSBs verdiindeks viser også at bokhandelen har hatt en nedgang siste tiåret, mens detaljhandelen samlet har vekst.

  Hold musen over grafen, så ser du tallene. (Hvis du ikke ser grafen, så oppdater siden).

 • Totalomsetning i bokhandelen, fordelt på bøker og andre varer i prosent
  Excel  Copy  

  Fordelingen av salget mellom bøker og andre varer holder seg ganske stabilt med cirka 60 prosent bøker og 40 prosent salg av andre varer. Bokhandelen er avhengig av inntekter fra andre varer enn bøker for å kunne drive lønnsomt og gi folk et godt tilbud av bøker der de er. På større steder vil bokhandelen ha en større andel bøker og mindre andel andre varer. På mindre steder er bokhandelen avhengig av å selge en større andel andre varer for også å ha råd til å tilby bøker.

  Excel  Copy  
  Excel  Copy  

  Fordelingen mellom salg av bøker og andre varer er relativt like hele året. Unntaket er august der skolestart bidrar til økt salg av skolesekker og annet skolemateriell.

Omsetning 2021

 • Omsetning fordelt på bøker og andre varer
  Excel  Copy  
  Excel  Copy  

  Omsetningsfallet i april 2021 skyldes at mange bokhandler måtte holde stengt på grunn av korona. Det viser også hvor viktig et mangfold av bokhandler, som tilbyr et mangfold av titler på de steder hvor folk er, (i handlegata, på kjøpesenteret og på nett), er for å synliggjøre bøker, skape salg og bidra til leselyst.

  Les også denne saken om hvor viktig fysisk bokhandel er for å salget av bøker >>

Kilde og gjenbruk av tall

 • Statistikkene er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og baserer seg på innberettet omsetning, fordelt på bøker og andre varer. Salg av bøker inkluderer alle bokgrupper, format og salg gjennom både fysisk butikk og netthandel.

  Per 31.12.2021 gjelder omsetningen fra følgende bokhandler: Adlibris, ARK, Bokkilden, Haugenbok.no, Norli gruppen, Notabene og Tynset Bokhandel, til sammen 357 utsalg. Merk at antallet medlemmer som har levert tall har variert fra år til år.

  Offentlig gjenbruk og publisering av tallene, må avtales med Bokhandlerforeningen.

  Excel  Copy