Omsetning i bokhandelen (bøker og andre varer)

Her finner du omsetningstall for bokhandelen, fordelt på bøker og andre varer. Omsetningen totalt økte med 3,6% i 2023, sammenlignet med 2022.

Bokhandlerforeningen samler månedlig inn omsetningstall fra et utvalg av våre medlemmer. Statistikken viser utviklingen av omsetningen i bokhandelen, fordelt på bøker og andre varer.

2008 - 2023 utvikling over år

 • Totalomsetning i bokhandelen (bøker og andre varer)
  Excel  Copy  

   

  Omsetningen viser salg av både bøker og andre varer som spill og tegnesaker m.m. Mens omsetningen er tilnærmet stabil, har kostander til blant annet lønn og husleie steget betraktelig siden 2008. Dette påvirker naturlig nok lønnsomheten i bokhandelen. Justert for prisstigning er nedgangen enda sterkere som grafen under viser. Økningen i 2022 skyldes i stor grad at Akademika ble med i innrapporteringen av tall fra og med 2022.

  Excel  Copy  

   

 • Totalomsetning i bokhandelen, fordelt på bøker og andre varer i prosent
  Excel  Copy  

  Fordelingen av salget mellom bøker og andre varer holder seg ganske stabilt med cirka 60 prosent bøker og 40 prosent salg av andre varer. Bokhandelen er avhengig av inntekter fra andre varer enn bøker for å kunne drive lønnsomt og gi folk et godt tilbud av bøker der de er. På større steder vil bokhandelen ha en større andel bøker og mindre andel andre varer. På mindre steder er bokhandelen avhengig av å selge en større andel andre varer for også å ha råd til å tilby bøker.

  Excel  Copy  
  Excel  Copy  

  Fordelingen mellom salg av bøker og andre varer er relativt like hele året. Unntaket er august der skolestart bidrar til økt salg av skolesekker og annet skolemateriell.

  Les også denne saken om hvor viktig fysisk bokhandel er for å salget av bøker >>

Kilde og gjenbruk av tall

 • Statistikkene er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og baserer seg på innberettet omsetning, fordelt på bøker og andre varer. Salg av bøker inkluderer alle bokgrupper, format og salg gjennom både fysisk butikk og netthandel.

  Merk at antallet medlemmer som har levert tall har variert fra år til år. Per 31.12.2022 gjelder omsetningen fra følgende bokhandler: Adlibris, ARK, Bokkilden, Norli gruppen og Tynset Bokhandel, til sammen 405 utsalg mot 357 butikker i 2021. Akademika startet rapportering for netthandel og egeneide utsalg fra og med februar 2022. Fra og med juni 2022 ble også omsetning for øvrige Akademika kjedemedlemmer inkludert. Notabene rapporterer f.o.m. august gjennom Norli. Tanum rapporterte ikke inn tall for desember 2021.

  Offentlig gjenbruk og publisering av tallene, må avtales med Bokhandlerforeningen.

  Excel  Copy