Avanseregulering kan redusere tilgangen på bøker i distriktene

31. mars 2023 la regjeringen frem forslaget til den nye bokloven for Stortinget. Formålet med loven er å sikre at lesere over hele landet får god tilgang til et mangfold av bøker. Da må den sørge for at bokhandelen overlever – og kan fortsette å være den viktigste kanalen for bøker for norske lesere.

Les vårt innlegg i Klassekampen: Pensum inn i bokloven!

Studenter, forfattere og bokhandlere er enige om at den nye bokloven også må omfatte lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet.

Norsk bokhandel er alt annet enn ensrettet (innlegg i Morgenbladet 25.11.2022)

Utviklingen i boksalget i norske bokhandler viser en økende bredde og en mindre overvekt av såkalte bestselgere. Bak disken står faglig sterke, beleste, engasjerte og litteraturelskende bokhandlerne.

En boklov for studentene, språket og samfunnet

En boklov vil være bra for studentene, det norske fagspråket og hele kunnskapssamfunnet, skriver Arne Vestbø og Anne Schiøtz.

Opprop: Styrk skolebibliotekene!

Ordningen som sikrer nye bøker til skolebibliotekene står i fare for ikke å bli videreført. Et samlet litteraturfelt krever at den videreføres med en varig styrking av norske skolebibliotek.

Bokhandelen leverer på bredde

Klassekampen publiserte 1. juni et intervju i forbindelse med debatten om Bokloven på Lillehammer samme dag. Merkelig nok var det bare to av tre debattanter som fikk uttale seg, nemlig Cecilie Naper og Karine Nyborg, og ikke John Thomasgaard som representerte bokhandelen. I Klassekampen utgave 7. juni, kommer vi derfor med et svar som kan bidra til å nyansere debatten.

Les vårt innlegg i Klassekampen 27.4.22

Ikke begrens bokhandelens mulighet for å gi leserne et stadig bedre tilbud, i hvert fall ikke på en måte det som det verken er dokumentert behov for eller effekt av.

Les vårt innlegg i Aftenposten

I A-magasinet 8. april hadde litteratursosiolog Cecilie Naper flere påstander som er feil. Bokhandelen ivaretar bredden og har aldri solgt flere forskjellige titler enn nå. Les vårt tilsvar i Aftenposten 18.4.22 her.