Antall bokhandler

Per 31.12.2022 har Bokhandlerforeningen 483 medlemmer. Vi har en bokhandel per 11 000 innbyggere og 89 prosent av befolkningen bor i en kommune med minst en bokhandel. Medlemstallet har vært stabilt de siste fire årene.

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren. Bokhandelens unike egenskap og store styrke er at den viser frem et stort utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes. Et stort nett av fysiske bokhandler er sentralt for oppnåelse av målene i litteraturpolitikken.

Våre medlemmer

De fleste bokhandler i Norge, fra små distriktsbokhandler til bokhandelkjeder, campusbokhandler og rene nettbokhandler, er medlemmer i Bokhandlerforeningen. Vi
har bokhandler fra Mandal i sør til Kjøllefjord i nord. Hos våre 480 medlemmer jobber det over 2000 dyktige fagpersoner som daglig møter og veileder leseren til både kjente og ukjente forfattere.

Per 31.12.2022 har vi 483 medlemmer, fordelt på følgende kjeder/sammenslutninger:

  • Norli: 202 bokhandler*
  • ARK: 157 bokhandler
  • Fri Bokhandel: 49 bokhandler
  • Akademika: 44 bokhandler*
  • Kjedefrie: 31 bokhandler

*Norli består av 145 heleide bokhandler og 57 bokhandler som er eid lokalt, men som har et profil og/eller innkjøpssamarbeid med Norli. Akademika består av 29 heleide høyskolebokhandler og 15 høyskolebokhandler som er eid av studentsamskipnaden.  Mange mindre egeneide bokhandler er organisert via Fri Bokhandel. I tillegg har vi flere uavhengige medlemmer som for eksempel Tronsmo (Oslo), og rene nettbokhandler som Bokkilden, Haugenbok og AdLibris.

Distriktsbokhandelen

Både idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde. I de minste kommunene finner vi både Norli og Fri bokhandel og ARK. I kommuner med færre enn 10 000 innbyggere, finner vi eksempelvis 35 bokhandler som er en del av Norli, 29 som er en del Fri Bokhandel, 8 Ark, 3 kjedefrie og en bokhandel som er en del av Akademika. Les egen sak om ARK Surnadal her>>

Også i de aller minste kommunene, med færre enn 5000 innbyggere, finner vi 28 bokhandler. Disse bokhandlerne fordeler seg på 17 Fri Bokhandlere, 7 Norli, 2 kjedefrie, en ARK og en Akademika. De tre minste kommunene med bokhandel var per 31.12.22 Nordkyn bokhandel, Kviteseid bokhandel og Alvdal bokhandel.

Historisk medlemsutvikling fordelt på kjeder

 

 

Kommentarer til større endringer: I 2020 solgte Tanum 12 av sine fysiske butikker til ARK og Norli. Tanum Karl Johan ble besluttet avviklet fra 1.1.2021. I 2019 ble 38 butikker ble omprofilert fra Libris til Norli, inkludert Gravdahl Bokhandel. 13 øvrige Librister inngikk samarbeid med Norli og telles fra 2019 som Norli. Slutten av 2019 ble preget av Notabenes konkurs, 56 butikker ble avviklet eller solgt til henholdsvis ARK og Norli. I 2016 ble Vivo Bokhandel (Fri Bokhandel) med 18 utsalg ble begjært konkurs. 7 av bokhandlene ble oppkjøpt av Norli Libris, 6 ble nedlagt, og 5 ble drevet videre med nye eiere. I 2015 ble Campusbok fusjonert inn i Akademika. Alle som var medlemmer i Campusbok, ble da medlemmer av Akademika kjeden.

Antall bokhandler per kommune per 31.12.22

Rett i underkant at halvparten av landets kommuner har minst en bokhandel og 89 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. I kommuner uten bokhandler er gjennomsnittlig innbyggertall kun rundt 3000. I Norge har vi en bokhandel per 11 000 innbyggere. Til sammenligning har Sverige cirka en bokhandel per 34 000 innbyggere og Danmark cirka en bokhandel per 19 000 innbyggere (2021).

 

Kilder: Bokhandlerforeningens medlemsregister per 31.12 og SSB befolkningsstatistikk