Antall bokhandler

Per 31.12.2023 har Bokhandlerforeningen 473 medlemmer. Vi har én bokhandel per 11 500 innbyggere, og 88 prosent av befolkningen bor i en kommune med minst én bokhandel. Medlemstallet har vært relativt stabilt de siste fem årene.

Bokhandelen er en uerstattelig møteplass mellom boka og leseren. Bokhandelens unike egenskap og store styrke er at den viser frem et rikt utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes. Et vidt nett av fysiske bokhandler er sentralt for å oppnå målene i litteraturpolitikken.

Våre medlemmer

De fleste bokhandler i Norge, fra små distriktsbokhandler til store kjeder, campusbokhandler og rene nettbokhandler, er medlemmer i Bokhandlerforeningen. Vi har bokhandler fra Mandal i sør til Kjøllefjord i nord. Hos våre 473 medlemmer jobber det over 3000 dyktige fagpersoner som daglig møter og veileder leseren til både kjente og ukjente forfattere.

Per 31.12.2023 har vi 473 medlemmer, fordelt på følgende kjeder/sammenslutninger:

  • Norli: 200 bokhandler*
  • ARK: 157 bokhandler
  • Fri Bokhandel: 46 bokhandler
  • Akademika: 42 bokhandler*
  • Kjedefrie: 28 bokhandler

*Norli består av 144 heleide bokhandler og 56 bokhandler som er eid lokalt, men som har et profil og/eller innkjøpssamarbeid med Norli. Akademika består av 25 heleide høyskolebokhandler og 17 høyskolebokhandler som er eid av studentsamskipnadene.

Mange mindre egeneide bokhandler er organisert via Fri Bokhandel.

I tillegg har vi 28 uavhengige medlemmer som for eksempel Tronsmo (Oslo). 10 av de 28 uavhengige medlemmene er rene nettbokhandler, blant andre Bokkilden og AdLibris.

Distriktsbokhandelen

Både idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde. Norli, Fri Bokhandel og ARK har alle bokhandler i små kommuner.

Én av fem norske bokhandler (21 prosent) ligger i distriktskommuner. Norli er størst i distriktene med 35 bokhandler. Fri Bokhandel har 24 bokhandler i distriktskommuner, mens ARK har ti. I de aller minste kommunene, med færre enn 5000 innbyggere, finner vi flest Fri Bokhandlere. Les egen sak om ARK Surnadal her>>

De tre bokhandlene som ligger i kommuner med færrest innbyggere var per 31.12.23: Nordkyn bokhandel (Lebesby, Finnmark), ARK Amfi Os (Os, Innlandet) og Kviteseid bokhandel (Kviteseid, Telemark).

Historisk medlemsutvikling fordelt på kjeder

 

 

Kommentarer til større endringer:

I 2020 solgte Tanum 12 av sine fysiske butikker til ARK og Norli. Tanum Karl Johan ble besluttet avviklet fra 1.1.2021.

I 2019 ble 38 butikker ble omprofilert fra Libris til Norli, inkludert Gravdahl Bokhandel. 13 øvrige Librister inngikk samarbeid med Norli og telles fra 2019 som Norli. Slutten av 2019 ble preget av Notabenes konkurs. 56 Notebene butikker ble avviklet eller solgt til henholdsvis ARK og Norli.

I 2016 ble Vivo Bokhandel (Fri Bokhandel) med 18 utsalg begjært konkurs. Syv av bokhandlene ble kjøpt av Norli Libris, seks ble nedlagt, og fem ble drevet videre med nye eiere.

I 2015 ble Campusbok fusjonert inn i Akademika. Alle som var medlemmer i Campusbok, ble medlemmer av Akademika-kjeden.

Antall bokhandler per kommune per 31.12.23

Rett i underkant at halvparten av landets kommuner har minst én bokhandel, og 88 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. I kommuner uten bokhandler er gjennomsnittlig innbyggertall rundt 3000. I Norge har vi én bokhandel per 11 500 innbyggere. Til sammenligning har Sverige cirka en bokhandel per 34 000 innbyggere og Danmark cirka en bokhandel per 19 000 innbyggere (2021).

 

Kilder: Bokhandlerforeningens medlemsregister per 31.12 og SSB befolkningsstatistikk