Salgstall til forlag

Vi tilbyr forlag å abonnere på salgstall for egne utgivelser. Datagrunnlaget er ukentlige salgsdata fra medlemsbokhandlene i Bokhandlerforeningen.

Rapportene gir bedre innsikt i salg av egne titler ut av butikk. Rapportene er et viktig verktøy for å beregne opplagstall, måle markedsaktiviteter og vil bidra til bedre forlagsdrift.

Vi tilbyr lister over de 1-100 mest solgte titlene. Listene kan lages på 1-, 2-, eller 3- sifferet bokgruppenivå og leveres ukentlig, månedlig eller hvert kvartal. Listene viser kun salgstall for forlagets egne titler. Vi tilbyr også overvåking av utvalgte ISBN, da vil forlaget motta salgstall for gitte ISBN ukentlig, månedlig eller kvartalsvis.

Ta kontakt for eksempler og prisinformasjon.