Salgstall til forlag

Vi tilbyr forlag å abonnere på salgstall for egne utgivelser. Datagrunnlaget er ukentlige salgsdata fra medlemsbokhandlene i Bokhandlerforeningen.

Rapportene gir bedre innsikt i salg av egne titler ut av butikk. Rapportene er et viktig verktøy for å beregne opplagstall, måle markedsaktiviteter og vil bidra til bedre forlagsdrift.

Topp 100-listene kan lages på 1-, 2-, eller 3- sifferet bokgruppenivå (innenfor bokgruppe 3-5), og leveres ukentlig, månedlig, kvartal eller per år. Vi kan også tilby årslister på maks topp 200 i de ulike bokgruppene. Listene viser kun salgstall for forlagets egne titler. Forlag kan også velge å overvåke utvalgte ISBN, da vil forlaget motta salgstall for gitte ISBN ukentlig, månedlig eller kvartalsvis.