Hva gjør vi?

Bokhandlerforeningens skal være den samlende interesseorganisasjonen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde gjennom bokhandel.
									
LUKK

Rammevilkår og avtaleverk

  • Vi har som mål å sikre optimale politiske, økonomiske og kulturelle vilkår for medlemmene gjennom å ha kunnskap, vilje og evne til å påvirke de beslutningsprosesser som berører foreningens medlemmer. Arbeidet kan gjerne gjøres i samarbeid med andre bransjeaktører.

Samfunnskontakt

  • Vi skal profilere en åpen og aktiv bokhandel med innsikt og oversikt i fagfeltet.
  • Vi skal være en sentral aktør for å styrke bokens posisjon som kultur – og kunnskapsformidler.
  • Vi skal synliggjøre sammenhengen mellom sunn økonomisk drift og bokhandelens tilbud til leseren.
  • Vi skal ha evne til å sette dagsorden til bokas beste og bidra til kompetanseheving i bransjen.

Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser

  • Vi skal videreutvikle og styrke evnen til å dokumentere fakta og se nye løsninger for bransjen.

Bransjeinformasjon og annen medlemsservice

  • Bokhandlerforeningen har som mål å gi alle som har direkte eller indirekte påvirkning på bokbransjens rammevilkår kjennskap til foreningens synspunkter og hovedaktiviteter og utviklingen av norsk bokhandel.
  • Vi skal være åpne og aktive informasjonsformidlere og prege debatten om bøker og bokbransjen med våre synspunkter. Det er et mål å bidra til en kunnskapsbasert debatt ved å tilby gode data om bokhandel og bøker.
  • Vi skal ha en god kommunikasjon med egne medlemmer som sikrer trygghet og forutsigbarhet, det skal fortløpende vurderes andre måter å kommunisere effektivt med medlemmene. Det er viktig at informasjon til medlemmene gis til riktig tid og i riktig mengde.