Bokgrupper

Tosifret bokgruppeinndeling:

Tresifret bokgruppeinndeling

 • BOKGRUPPE 1 - Skolebøker

  For grunnskolen og videregående skole. Herunder lærerveiledninger og kopieringsoriginaler
  1.1.0 Grunnskolen
  1.2.0 Videregående skole

 • BOKGRUPPE 2 - Fagbøker og lærebøker

  2.1.Lærebøker for høyere utdanning
  2.1.1 Jus
  2.1.2 Økonomi, administrasjon, markedsføring
  2.1.3 Helse og sosialfag
  2.1.4 Samfunnsvitenskapelige fag
  2.1.5 Pedagogikk
  2.1.6 Språk og estetiske fag
  2.1.7 Religion, historie, litteraturvitenskap, filosofi
  2.1.8 Tekniske fag
  2.1.9 Naturvitenskapelige fag
  2.1.0 Diverse

  2.2. Fagbøker for profesjonsmarkedet
  2.2.1 Jus
  2.2.2 Økonomi, administrasjon, og markedsføring
  2.2.3 Helse og sosialfag
  2.2.4 Samfunnsvitenskapelige fag
  2.2.5 Pedagogikk
  2.2.6 Språk og estetiske fag
  2.2.7 Religion, historie, litteraturvitenskap, filosofi
  2 2.8 Tekniske fag
  2.2.9 Naturvitenskapelige fag
  2.2.0 Diverse

  Kommentarer
  Ex. phil – Bøker som er spesielt skrevet for ex. phil. bør plasseres i den undergruppen de faglig hører hjemme i. F.eks. bør bøker innenfor filosofi/historie plasseres i gruppe 2.1.7/2.2.7.
  Samarbeidsprosjekter bør kategoriseres etter faginnholdet i den enkelte bok.

  Eksempler på plassering innen de enkelte undergruppene:
  2.1.1/2.2.1: jus, kriminologi
  2.1.2/2.2.2: regnskap, revisjon, økonomi, finans, markedsføring, organisasjon, ledelse, administrasjon
  2.1.3/2.2.3: medisin, sykepleie, odontologi, sosialt arbeid, psykiatri, fysioterapi
  2.1.4/2.2.4: sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, sosialøkonomi, fag, media og kommunikasjon, politikk, vitenskap, psykologi
  2.1.5/2.2.5: førskoleped, spesialped, generell pedagogikk
  2.1.6/2.2.6: språk, kunst, musikk, drama, kultur (etnologi, folkloristikk etc.)
  2.1.7.2.2.7: religion, teologi, livssyn, filosofi, idehistorie, historie, litteraturvitenskap,
  2.1.8/2.2.8: bygg, miljøteknikk, data, elektronikk, maskin, optikk, grafisk, petroleumsteknologi, sikkerhetsteknikk, transport/logistikk, fiskeriteknologi, nautikk, metallurgi, arkitektur, teknisk design
  2.1.9/2.2.9: kjemi, biologi, matematikk, fysikk, jordbruk, skogbruk. statistikk, geografi, geologi, miljø, økologi, informatikk
  2.1.0/2.2.0: Ordbøker

 • BOKGRUPPE 3 - Sakprosa

  3.1 Norsk sakprosa for voksne
  3.1.1 Kultur, religion, kunst
  3.1.2 Samfunn, historie
  3.1.3 Kropp og sinn
  3.1.4 Natur, friluftsliv, sport
  3.1.5 Reise og geografi
  3.1.6 Mat og drikke
  3.1.7 Hobby
  3.1.8 Teknikk og populærvitenskap
  3.1.9 Memoarer. biografier
  3.1.0 Diverse

  3.2.Oversatt sakprosa for voksne
  3.2.1 Kultur, religion, kunst
  3.2.2 Samfunn, historie
  3.2.3 Kropp og sinn
  3.2.4 Natur, friluftsliv, sport
  3.2.5 Reise og geografi
  3.2.6 Mat og drikke
  3.2.7 Hobby
  3.2.8 Teknikk, populærvitenskap
  3.2.9 Memoarer. biografier
  3.2.0 Diverse

  Eksempler på plassering innen de enkelte undergrupper:
  3.1.1/3.2.1 : religion, kultur, antikviteter, kunst, musikk, teater, film, arkitektur/kunst, litteratur
  3.1.2/3.2.2 : historie, samfunn, etnografi, debatt, lokalhistorie, politikk, sosiologi, samfunn
  3.1.3/3.2.3 : barn og foreldre, helse, medisin, alternativ behandling, psykologi, pedagogikk, filosofi, okkultisme, astrologi, kropp og sinn div.
  3.1.4/3.2.4 : bøker om hus, hage, blomster, trær, dyr, fugler, hunder, fisk, natur div.
  3.1.5/3.2.5 : reisehåndbøker, atlas, parlører , reise div.
  3.1.6/3.2.6 : kokebøker, vin , mat og drikke
  3.1.7/3.2.7 : tegning/maleri, håndarbeid/forming, blomsterbinding, spillbøker, klippe og lime, spørrebøker, humor
  3.1.1/3.2.8 : bil, båt, fly, foto/film, radio/TV/video, astronomi, data
  3.1.9/3.2.9 : jakt og fiske, seiling, golf, hestesport, work-out etc., ski, fotball, sport div.
  3.2.0 : Ordbøker

  3.3.Norsk sakprosa for barn
  3.3.1 Billedbøker
  3.3.2 Barn
  3.3.3 Junior
  3.3.4 Ungdom
  3.3.0 Diverse

  3.4. Oversatt sakprosa for barn
  3.4.1 Billedbøker
  3.4.2 Barn
  3.4.3 Junior
  3.4.4 Ungdom
  3.4.0 Diverse

  Eksempler på plassering innen de enkelte undergrupper:
  3.3.1; 3.4.1: Bøker med bilder som hovedelement og primært beregnet på førskolebarn
  Barn: 0- ca. 6 år. Junior: ca.6 år – ca. 12 år. Ungdom: ca. 12 år – ca. 16 år.

 • BOKGRUPPE 4 - skjønnlitteratur

  4.1. Norsk skjønnlitteratur for voksne
  4.1.1 Romaner
  4.1.2 Noveller
  4.1.3 Lyrikk
  4.1.4 Skuespill
  4.1.5 Essays
  4.1.6 Antologier
  4.1.7 Krim/spenning
  4.1.8 Klassisk litteratur
  4.1.9 Sang- og visebøker
  4.1.0 Diverse

  Kommentarer til 4.1.3: Gjendiktning av lyrikk er å betrakte som norsk lyrikk

  4.2. Oversatt skjønnlitteratur for voksne
  4.2.1 Romaner
  4.2.2 Noveller
  4.2.3 Lyrikk
  4.2.4 Skuespill
  4.2.5 Essays
  4.2.6 Antologier
  4.2.7 Krim/Spenning
  4.2.8 Klassisk litteratur
  4.2.9 Sang- og visebøker
  4.2.0 Diverse

  4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn
  4.3.1 Billedbøker
  4.3.2 Romaner barn
  4.3.3 Romaner junior
  4.3.4 Romaner ungdom
  4.3.5 Antologier
  4.3.6 Klassisk litteratur
  4.3.7 Sang, viser, dikt
  4.3.8 Noveller
  4.3.0 Diverse

  4.4. Oversatt skjønnlitteratur for barn
  4.4.1 Billedbøker.
  4.4.2 Romaner barn
  4.4.3 Romaner junior
  4.4.4 Romaner ungdom
  4.4.5 Antologier
  4.4.6 Klassisk litteratur
  4.4.7 Sang, viser, dikt
  4.4.8 Noveller
  4.4.0 Diverse
  Barn: 0- ca. 6 år. Junior: ca.6 år – ca. 12 år. Ungdom: ca. 12 år – ca. 16 år.

 • BOKGRUPPE 5 - Billigbøker

  5.0.1 Norsk sakprosa for voksne
  5.0.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
  5.0.3 Oversatt sakprosa for voksne
  5.0.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
  5.0.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
  5.0.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
  5.0.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
  5.0.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
  5.0.0 Diverse

  Kommentar: Bøker som ved seriepreg eller lignende har karakter av billigbøker.

 • BOKGRUPPE 6 - Verk

  6.0.1 Skjønnlitterære verk for voksne
  6.0.2 Sakprosaverk for voksne
  6.0.3 Skjønnlitterære verk for barn og unge
  6.0.4 Sakprosaverk for barn og unge
  6.0.5 Leksikale verk for voksne
  6.0.6 Leksikale verk for barn og unge
  6.0.0 Diverse

 • BOKGRUPPE 7 - Kommisjonsbøker, lover, forskningsrapporter og tilsvarende

  7.0.1 Tidsskrifter
  7.0.2 Grunnskolen/Videregående skole
  7.0.3 Lærebøker for høyere utdanning
  7.0.4 Lærebøker til voksenopplæring
  7.0.5 Fagbøker for profesjonsmarkedet
  7.0.6 Skjønnlitteratur/sakprosa for voksne
  7.0.7 Skjønnlitteratur/sakprosa for barn
  7.0.8 Lover, forskrifter og forskningsrapporter
  7.0.9 Sammensatte bokprodukter (bøker fra flere bokgrupper satt sammen i felles salgsenhet)
  7.0.0 Diverse

 • BOKGRUPPE 8 - Lydbøker og andre elektroniske innholdsprodukter

  8.0. Digitale læremidler og andre digitale produkter
  8.0.1 Grunnskolen
  8.0.2 Videregående skole
  8.0.3 Høyere utdanning
  8.0.4 Voksenopplæring
  8.0.5 Faglitteratur for profesjonsmarkedet
  8.0.6 Sakprosa, voksne
  8.0.7 Sakprosa, barn og unge.
  8.0.8 Skjønnlitteratur, barn og unge
  8.0.9 Lover, forskrifter og forskningsrapporter
  8.0.0 Diverse

   

  8.1 Lydbøker fysisk format allmennmarkedet
  8.1.1 Norsk sakprosa for voksne
  8.1.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
  8.1.3 Oversatt sakprosa for voksne
  8.1.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
  8.1.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
  8.1.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
  8.1.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
  8.1.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
  8.1.0 Diverse

  8.2 Lydbøker undervisnings- og profesjonsmarkedet (fysisk format og lydfil)
  8.2.1 Grunnskolen
  8.2.2 Videregående skole
  8.2.3 Høyere utdanning
  8.2.4 Voksenopplæring
  8.2.5 Faglitteratur for profesjonsmarkedet

  8.3 Annet
  8.3.1 Kart
  8.3.2 Kalendere, dagbøker, almanakker
  8.3.3 Lover, forskrifter og forskningsrapporter
  8.3.4 Leker, puslespill, dukker, tegne- og malemateriell, tekstiler
  8.3.5 Butikkmateriell (displayer, papp, poser, emballasje, plakater m.v.)
  8.3.6 Kontorartikler og kortevarer (servietter, duker, krus, papir, konvolutter, penner, linjaler permer, julekort, postkort, maskiner m.v.)
  8.3.7 Vitnemål, skoleadministrativt materiell
  8.3.8 Sammensatte produkter (f.eks. CD/bok, fonogram/bok, video/bok)
  8.3.0 Diverse

  8.4 Kart

  8.5 E-bøker til allmennmarkedet
  8.5.1 Norsk sakprosa for voksne
  8.5.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
  8.5.3 Oversatt sakprosa for voksne
  8.5.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
  8.5.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
  8.5.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
  8.5.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
  8.5.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
  8.5.0 Diverse

  8.6 – ikke i bruk (alle titler i denne bokgruppa flyttes til bokgruppe 8.1)

  8.7 – ikke i bruk (alle titler i denne bokgruppa flyttes til bokgruppe 8.1)

  8.8 Lydbøker lydfil for allmennmarkedet

  8.8.1 Norsk sakprosa for voksne
  8.8.2 Norsk skjønnlitteratur for voksne
  8.8.3 Oversatt sakprosa for voksne
  8.8.4 Oversatt skjønnlitteratur for voksne
  8.8.5 Norsk sakprosa for barn og ungdom
  8.8.6 Norsk skjønnlitteratur for barn og ungdom
  8.8.7 Oversatt sakprosa for barn og ungdom
  8.8.8 Oversatt skjønnlitteratur for barn og ungdom
  8.8.0 Diverse

  8.9 E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål
  8.9.1 Grunnskolen
  8.9.2 Videregående skole
  8.9.3 Høyere utdanning
  8.9.4 Voksen opplæring
  8.9.5 Faglitteratur for profesjonsmarkedet

 • BOKGRUPPE 9 - Annen litteratur

  9.1.0 Norske serieromaner
  9.2.0 Oversatte underholdningsromaner

  9.3 Sakprosa på originalspråket
  9.3.1 Sakprosa på originalspråket, voksen
  9.3.2 Ordbøker og undervisningsmateriell på originalspråket
  9.3.3 Reise og geografi på originalspråket
  9.3.4 Sakprosa på originalspråket, barn og ungdom
  9.3.0 Diverse

  9.4. Skjønnlitteratur på originalspråket
  9.4.1 Skjønnlitteratur på originalspråket, voksen
  9.4.2 Krim og spenning på originalspråket, voksen
  9.4.3 Fantasy/SF på originalspråket, voksen
  9.4.4 Skjønnlitteratur på originalspråket, barn og ungdom
  9.4.0 Diverse
  Kilde: Forleggerforeningen

Kilde: Forleggerforeningen