Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Bokhandlerforeningens direktør er på vegne av Bokhandlerforeningen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og kunder; Navn, adresse, epostadresse og telefonnummer, og medlemsbedriftens organisasjonsnummer.
Vi lagrer i tillegg adferdsmønster på vår nyhetsbrevplattform, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte bruker og responderer på nyhetsbrev.

Formål med behandlingen 
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser til våre medlemmer og de som kjøper våre tjenester.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med den avtale du har med oss.

Grunnlaget for behandlingen 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemsforpliktelene og avtalen om kjøp av tjenester. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger 
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med søknad om medlemskap, abonnement på tjenester eller bestilling av tjenester.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som for eksempel fraktselskap vi til enhver tid benytter.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap, abonnement på våre tjenester eller kjøp av våre tjenester lagres i vårt aktive medlems og kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Bokhandlerforeningen
Sehesteds gate 6
0164 OSLO

direktor@bokhandlerforeningen.no