Bokhandelens forfatterstipender

Bokhandlerforeningen deler hvert år ut 455 000 kroner fordelt på seks stipender.

Årlig deler Bokhandlerforeningen ut seks forfatterstipender på over 450 000 kroner til lovende forfattere, fortrinnsvis i etableringsfasen. Stipendene som deles ut er: Bjønsonstipendet, Bokhandelens forfatterstipend (tre stipender til forfattere av skjønnlitteratur for voksne), et barne- og ungdomsbokstipend og et stipend til en sakprosaforfatter (Bokhandelens sakprosapris). 

Stipendmidlene dekkes av Bokhandlerforeningens medlemmer, mens det er de ulike forfatterforeningenes litterære råd som innstiller mottakerne av stipendene.