Stipend og priser

Bokhandlerforeningen deler hvert år ut tre priser og fem stipend. Den mest kjente prisen er Bokhandlerprisen som stemmes frem av bokhandlerne selv og som deles ut i november hvert år.

Årlig deler Bokhandlerforeningen ut stipend for over 400 000 kroner til lovende forfattere fortrinnsvis i etableringsfasen. Stipendmidlene dekkes av Bokhandlerforeningens medlemmer, mens det er de ulike forfatterforeningenes litterære råd som innstiller mottakerne av stipendene.

									
forfatterstipend_collage_ny