Bokavtalen

Bokavtalen er en frivillig samarbeidsavtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Avtalen gir mulighet til å satse på litteratur i alle sjangre, på nynorsk og bokmål, der både velrenommerte forfattere og debutanter kommer til orde. Dette gir oss et mangfold i litteraturen og et velfungerende bokmarked.
new tab

Bokavtalen og fastprisen er viktige for den gode spredningen av og tilgjengeligheten til litteratur vi har i Norge i dag.

Fastprisordningen er en sentral del av det norske språk- og litteraturpolitiske virkemiddelapparatet. Andre viktige tiltak er fritaket fra merverdi i siste omsetningsledd, de statlige innkjøpsordningene og normalavtaler for forfattere og oversettere. Samspillet mellom virkemidlene har i flere tiår skapt en vellykket norsk litteraturpolitikk.

Avtalens viktigste element er fast utsalgspris på nye bøker (les mer om det lenger ned på denne siden). Den har også bestemmelser om skaffe- og leveringsplikt, utjevning av frakt- og leveringsbetingelser, litteraturabonnement og muligheter for fellestiltak som f.eks Mammutsalget. Sammen med de andre kulturpolitiske virkemidlene gir Bokavtalen forlag og bokhandel mulighet til å satse på litteratur i alle sjangre og på begge målformer.

Bokavtalen er mulig fordi det blir gjort unntak fra gjeldende konkurranselov gjennom forskrift. Unntaket fra konkurranselovgivningen er begrunnet kulturpolitisk, og henger sammen med bransjens samfunnsoppdrag.