Stipend for medlemmer av Bokhandlerforeningen

Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen kan i forbindelse med studiereiser, vår kursvirksomhet eller som student ved Fagskolen for bokbransjen, søke om stipend. Skriftlig søknad sendes firmapost@bokhandlerforeningen.no. Søknadsfrist er 1. august.