Antall litteraturabonnement

Litteraturabonnementene er viktig for spredningen av litteratur. Eksponering av nye bøker i flere hundre utsalgssteder bidrar til å bygge forfatterskap og er en viktig del av litteratur-Norge. 86 prosent av landets bokhandler hadde et litteraturabonnement per 1.1.22.

De aller fleste bokhandlerne har minst et litteraturabonnement. Eksempelvis blir all ny norsk skjønnlitteratur for barn og voksne, påmeldt til innkjøpsordningene, eksponert i alle ARK og Norlis bokhandler rundt om i landet. Litteraturabonnementene gjelder utgivelser fra medlemmer i Forleggerforeningen til medlemmer i Bokhandlerforeningen.

Excel  Copy  
 • Oversikt og fordeling på antall ulike litteraturabonnement

  Antall litteraturabonnement per 1.1.22

  184 bokhandler har Allmennabonnement (A)
  Allmennabonnementet omfatter bøker som er påmeldt de skjønnlitterære innkjøpsordningene for voksne, barn og unge (bokgruppe 4.1 og 4.3). I 2021 utgjorde dette 377 titler.

  168 bokhandler har Kulturabonnement (K)
  Kulturabonnement omfatter samtlige bøker som er påmeldt innkjøpsordningene. Det vil si ny norsk og oversatt skjønnlitteratur  og sakprosa for voksne og barn, pocket og verk (bokgruppe 3, 4, 5 og 6). Bokhandelen har rett til å returnere bøker som er påmeldt de selektive innkjøpsordningene, men som ikke ble innkjøpt, videreføres slik den er i dag. I 2021 omfattet Kulturabonnementet 760 titler.

  17 bokhandler har Breddeabonnement (B)
  Breddeabonnementet omfatter ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppene 3, 4, 5 og 6. I 2021 utgjorde dette 2 150 titler.

  4 bokhandler har Grunnabonnement 1 (G1)
  Grunnabonnementet omfatter ett eksemplar av alle nye titler som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.1). I 2021 utgjorde dette ca 266 titler.

  9 bokhandler har Grunnabonnement 2 (G2)
  Grunnabonnementet omfatter ett eksemplar av alle nye titler som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for barn og unge (bokgruppe 4.3). I 2021 utgjorde dette ca 106 titler.

  40 bokhandler har Fagbokabonnement (F)
  Fagbokabonnement omfatter bøker i bokgruppe 2 (fagbøker og lærebøker) sortert etter faginndeling etter nærmere avtale.

  Merk at abonnementene gjelder utgivelser fra medlemmer i Forleggerforeningen til medlemmer i Bokhandlerforeningen.

 • Litteraturabonnement fordelt på kjeder

  Både ARK og Norli har minst et abonnement i alle sine butikker. Nesten 60 prosent av alle Fri bokhandlerne har et abonnement. Unntaket gjelder gjerne for bokhandler som ligger på svært små steder.  Blant de kjedefrie bokhandlerne som ikke har abonnement, finner vi mange nisjebokhandler, blant annet innen kristen litteratur. Studentbokhandlerne har fagbokabonnement.