Salgsstatistikk

Her finner du oppdatert statistikk over antall solgte bøker og titler i norsk bokhandel for bokgruppe 3-5.

Bokhandlerforeningen samler ukentlig inn tall for salg av norsk og oversatt skjønnlitteratur, generell litteratur og pocket fra våre medlemmer (bokgruppe 3-5). Statistikken viser kun antall solgte bøker og titler (ISBN) i bokhandelen, og gir et bilde av utvikling i volum og bredde i norsk bokhandel. (Statistikken viser ikke salg av engelske bøker, faglitteratur eller lokallitteratur som bokhandelen også selger mye av).

For å se eksakte tall kan du holde musen over de visuelle fremstillingene.

Ukentlig salg

 • Antall solgte bøker og titler per uke

  Grafen viser en oversikt over antall solgte bøker (volum) per uke de siste fem årene. Her kan man lese av hvor mange bøker som ble solgt i bokhandelen en gitt uke, og sammenligne med for eksempel tilsvarende uke tidligere år.

  Diagrammet viser antall solgte titler per uke de siste tre årene. Merk forskjellen på antall solgte bøker, som viser til den totale mengden bøker som har blitt solgt (volum), og antall solgte titler, som viser til hvor mange forskjellige bøker som har blitt solgt.

 • Akkumulert antall solgte bøker og titler – ukentlig utvikling
  Excel  Copy  

  Grafen viser en ukesoversikt over akkumulert salg av titler i bokhandelen. Her kan man for eksempel se hvor mange titler som har blitt solgt så langt i år sammenlignet med på samme tidspunkt i fjor.

  Grafen viser en ukesoversikt over akkumulert salg av bøker i bokhandelen for de siste årene.

Utvikling over år

 • Antall solgte titler (ISBN) per år
  Excel  Copy  

  Grafen viser hvor mange ulike titler (ISBN) som har blitt solgt i bokhandelen hvert år siden 2008 i bokgruppe 3-5.  Her finner du en liste over alle solgte titler i 2021.

  Merk forskjellen på antall solgte bøker, som viser til den totale mengden bøker som har blitt solgt (volum), og antall solgte titler, som viser til hvor mange forskjellige bøker som har blitt solgt (bredden). Med titler så teller vi ISBN.

   

  Excel  Copy  

  Grafen viser hvor mange titler som har solgt i hvor mange eksemplarer i årene 2009-2023. Titlene er altså fordelt inn i ulike grupper (spesifisert til høyre), hvor titler som har solgt i 1-10 eksemplarer utgjør én gruppe, titler som har solgt i 11-50 eksemplarer utgjør en annen gruppe og så videre.

  Overordnet ser vi at det er langt flere titler som selger i små opplag enn store opplag, samt at det har vært en markant økning av titler som selger i små opplag. For eksempel: 2021 var det bare 7 titler som solgte i over 20 000 eksemplarer, mens hele 27 209 titler solgte i 1-10 eksemplarer.

 • Antall solgte bøker per år
  Excel  Copy  

  Grafen viser antall papirbøker som har blitt solgt i 2008-2023. For de siste årene vises også tall for solgte e-bøker og lydbøker. Eksempelvis ble det solgt 8 050 310 papirbøker, 396 576 e-bøker og 124 086 lydbøker i 2021. Vi gjør oppmerksom på at tallene bare inkluderer bøker som er solgt ved stykksalg, og ikke inkluderer strømming.

   

  Excel  Copy  

  Diagrammet viser antall solgte bøker per år, fordelt på norsk, oversatt og pocket.

   

  Excel  Copy  

  Som over viser grafen antall solgte bøker fordelt på norsk, oversatt og pocket. Vi ser at det totalt har vært en nedgang i salget av oversatt litteratur fra 2008, mens salget av norsk litteratur har økt i den samme perioden.

 • Antall solgte bøker per år: Norsk skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn
  Excel  Copy  

  Diagrammet viser antall solgte norske bøker per år, fordelt på skjønnlitteratur og sakprosa og voksne og barn. Eksempelvis kan vi se at det ble solgt til sammen 768 499 norske skjønnlitterære barnebøker og 1 739 696 norske sakprosabøker for voksne i 2021.

   

  Excel  Copy  

  Grafen viser antall solgte norske bøker per år, fordelt på skjønnlitteratur og sakprosa og voksne og barn. Vi ser en økning for alle gruppene fra 2008 til 2021. I 2023 økte salget av norsk skjønnlitteratur for voksne, sammenlignet med året før.

  Vi gjør oppmerksom på at disse tallene bare inkluderer solgte innbundne bøker

 • Antall solgte bøker per år: Oversatt skjønnlitteratur og sakprosa for voksne og barn
  Excel  Copy  

  Diagrammet viser antall solgte oversatte bøker per år, fordelt på skjønnlitteratur og sakprosa og voksne og barn.

   

  Excel  Copy  

  Grafen viser antall solgte oversatte bøker per år, fordelt på skjønnlitteratur og sakprosa og voksne og barn. Vi ser en nedgang i salget av alle gruppene innenfor oversatt litteratur fra 2008 til 2023, men oversatt skjønnlitteratur for ungdom økte noe i 2023, sammenlignet med året før.

 • Fordeling nye titler og backlist
  Excel  Copy  

  Kakediagrammet viser hvordan det totale salget av bøker (volum) i 2023 er fordelt på utgivelsesår. Oppsummert viser diagrammet at 35,3% av bøkene som ble solgt i 2023 ble utgitt i 2023, 20,2% av bøkene ble utgitt i 2022 og 44,5% av bøkene ble utgitt før 2022. Sammenlignet med 2022, så ble det i 2023 solgt litt flere bøker «eldre» enn to år.

  Excel  Copy  

  Kakediagrammet viser hvordan det totale salget av bøker (volum) i 2022 er fordelt på utgivelsesår. Oppsummert viser diagrammet at 35,1% av bøkene som ble solgt i 2022 ble utgitt i 2022, 22,7% av bøkene ble utgitt i 2021 og 42,2% av bøkene ble utgitt før 2021.

  Excel  Copy  

  Kakediagrammet viser hvordan det totale salget av bøker (volum) i 2021 er fordelt på utgivelsesår.

  Diagrammet viser hvordan det totale månedlige boksalget (volum) er fordelt på utgivelser fra 2021, 2020 og tidligere år. Vi kan se at tre faktorer bidrar til en endring av fordelingen: I februar er det årlige mammutsalget, som fører til en økning av titler utgitt før 2020. Fra første mai er det fripris på titler utgitt i foregående år, noe som fører til en markant økning i salget av disse de påfølgende månedene. Til slutt gis de fleste nye bøker ut om høsten og utgjør en viktig del av salget i forkant av jul.

  Diagrammet viser hvordan det månedlige salget av titler er fordelt på ulike utgivelsesår. Den største andelen av solgte titler er fra før 2020.

Kilder og gjenbruk av tall

 • Statistikkene er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og baserer seg på salg per ISBN i bokgruppe 3-5, det vil si skjønnlitteratur, sakprosa og pocketbøker. Tallene gjelder papirbøker.

  Salgstall er hentet fra Bokhandlerforeningens medlemmer. Per 01.01.2024 får vi tall fra Adlibris, Akademika.no, Aksdal Bok og Papir, ARK, Bokkilden, Boksalongen LiB, Norli-gruppen, Sagene Bokhandel og Tynset Bokhandel. Merk at antallet medlemmer varierer år for år.

  Offentlig gjenbruk og publisering av tallene, må avtales med Bokhandlerforeningen.

 • Kildegrunnlag over år

  Antall bokhandler som har rapportert tall, varierer fra år til år.