Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen for bokbransjen retter seg mot ansatte i bokhandel og forlag og gir 30 studiepoeng.
									
new tab

“Et år på Fagskolen har vært en positiv, lærerik og rett og slett uvurderlig opplevelse for meg. Spennende fag og ikke minst bedriftsbesøkene har gitt meg den faglige tyngden jeg trenger. Anbefaler Fagskolen på det sterkeste til alle som jobber i bokbransjen!” Student Katherine Isabelle Hansen, ARK.

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium parallelt med ordinær jobb, og fordeler seg på 3 samlinger av totalt 11 uker. Fagskolen gir studentene kompetanse i de fleste fagområder man har behov for som ansatt i en bokhandel eller salgs- og markedsavdelinger i forlag; økonomi, ledelse, markedsføring, forlagsdrift, jus, bransjekunnskap, litteraturkunnskap, samt butikk- og kjededrift.

Skolen er godkjent som fagskole av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og man kan søke lån og stipend via Lånekassen. I 2018 ble det også studiepoeng i fagskolesektoren og dette gjør at Fagskolens studenter får 30 studiepoeng ved gjennomført studium.

Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen kan som elev ved fagskolen for bokbransjen søke om stipend. Skriftlig søknad sendes firmapost@bokhandlerforeningen.no, søknadsfrist: 1. august.

Skolen drives som en stiftelse og har lokaler i Universitetsgata 20, Oslo.  For mer informasjon: www.fagskolen.no.