Fagskolen for bokbransjen

Fagskolen for bokbransjen er en skreddersydd utdanning for deg som jobber eller ønsker å jobbe i bokhandel eller forlag, og den eneste utdanningen som gir en praktisk rettet undervisning i etterspurt kompetanse i bransjen.

Deltidsstudie om bokbransjen – 30 studiepoeng

Fagskolen gir deg relevant kompetanse, inspirasjon og mulighet til å bygge nettverk i alle deler av bokbransjen. Gjennom dyktige forelesere, gjesteforelesere, besøk i bokhandler og forlag og møter med forfattere, får du en samlet oversikt og kunnskap om bransjens rammevilkår, lovverk, utvikling, markedstrender, drift og betydning. Fagskolens samlete undervisningstilbud gir deg en solid innsikt og kompetanse som gjør at du kan bidra til å styrke bokas viktige posisjon.

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium, og kan kombineres med jobb eller annet studie. Undervisningen foregår i Fagskolens lokaler i Oslo sentrum, og fordeler seg på 3 perioder på totalt 11 uker. I tillegg leverer studentene 10 litteraturoppgaver gjennom året. Skolen er godkjent som fagskole av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) og gir 30 studiepoeng ved gjennomført studium.

Utdanningen dekker disse fagområdene:

  • Bransjekunnskap
  • Litteraturkunnskap
  • Team og ledelse
  • Formidling og salg
  • Bokhandel- og kjededrift
  • Forlagsdrift
  • Markedsføring
  • Jus
  • Økonomi

Skolen eies av Bokhandlerforeningen og drives som en stiftelse.  Du kan søke lån og stipend via Lånekassen. Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen kan som elev ved Fagskolen for bokbransjen søke om stipend.

new tab

“Et år på Fagskolen har vært en positiv, lærerik og rett og slett uvurderlig opplevelse for meg. Spennende fag og ikke minst bedriftsbesøkene har gitt meg den faglige tyngden jeg trenger. Anbefaler Fagskolen på det sterkeste til alle som jobber i bokbransjen!” Student Katherine Isabelle Hansen, ARK.