Styret

Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer. Det er et mål at alle kjeder, og en kjedefri representant, er representert.
									
LUKK
Det nye styret i Bokhandlerforeningen. Øverst f.v.: Stein Ove Gudmundsrud (ARK), Hans Vigen (Biblioteksentralen), Nederst f.v. Helén Foss (Fri Bokhandel), Nina Refseth, Lene Røren (EBOK/Akademika), Johan Baklund (Norli) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Generalforsamlingen velger styre. Blant de nominerte representanter velger generalforsamlingen styreleder og nestleder for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Ingen kjeder kan være representert med mer enn ett styremedlem.

Med kjede eller «medlemssammenslutning» forstås kjede eller sammenslutning av bokhandler som står under felles kontroll eller administrasjon som for eksempel Fri Bokhandel.