Styret

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer. Det er et mål at alle kjeder, og en kjedefri representant, er representert.

Generalforsamlingen velger styre. Blant de nominerte representanter velger generalforsamlingen styreleder og nestleder for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Ingen kjeder kan være representert med mer enn ett styremedlem.

Med kjede eller «medlemssammenslutning» forstås kjede eller sammenslutning av bokhandler som står under felles kontroll eller administrasjon som for eksempel Fri Bokhandel.

Gøril Joys Johnsen

Styremedlem
Administrerende direktør for ARK