Styret

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer. Det er et mål at alle kjeder, og en kjedefri representant, er representert.
									
LUKK
Bokhandlerforeningens styre valgt på generalforsamlingen 15. juni 2023. Øverst fra venstre: Hans A. Vigen, Espen Munkebye og Lene Røren. Nederst fra venstre: Stein Ove Gudmundsrud, Hans Antonsen og Johan Baklund. Helen Foss var ikke til stede da bildet ble tatt.

Generalforsamlingen velger styre. Blant de nominerte representanter velger generalforsamlingen styreleder og nestleder for ett år. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Ingen kjeder kan være representert med mer enn ett styremedlem.

Med kjede eller «medlemssammenslutning» forstås kjede eller sammenslutning av bokhandler som står under felles kontroll eller administrasjon som for eksempel Fri Bokhandel.