Høringssvar – forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften)

Den nye bokloven trer i kraft 1.1.2024. Flere detaljer i bokloven følges opp av forskrifter. Kulturdepartementets forslag til forskrifter hadde høringsfrist 1. desember. Her kan du lese vårt høringssvar.

Høringssvar om forslag til endringer i kulturloven

Bokhandlerforeningen støtter blant annet forslaget om at loven pålegger kommuner og fylkeskommuner å utarbeide en skriftlig oversikt over status og utviklingsbehov på kulturfeltet. Vi ser at kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, kan bidra til å sikre bokhandelens økonomi og dermed befolkningens tilgang til et større mangfold av bøker.

Innspill til regjeringens leselyststrategi

Vi mener leselyststrategien ikke må overse den avgjørende betydningen bokhandelen har for å nå frem til, og rekruttere, norske lesere. 

Innspill til Stortinget og Kulturdepartementet om bokloven

Bokhandlerforeningen foreslår å ta avanseregulering ut av loven eller endre denne paragrafen. Dette understøttes av ny rapport. Videre mener vi det er vesentlig både for studenter og norsk fagspråk at fag- og lærebøker inkluderes i loven. Se våre innspill til Stortingets og Kulturdepartementets arbeid med bokloven her.

Bokhandlerforeningens høringssvar til Skattelovsutvalgets forslag til et helhetlig skattesystem (NOU 2022:20)

Fritak for merverdiavgift på bøker er en forutsetning for et mangfoldig bokmarked der hele befolkningen har mulighet til å kjøpe og lese bøker.

Høringsinnspill til NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Her er Bokhandlerforeningens høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonens utredning "NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale".

Bokloven på høring: Her er Bokhandlerforeningens høringssvar

– Bokhandlerforeningen ønsker en boklov velkommen! Men vi advarer sterkt mot å innføre avanseregulering som et «føre-var-tiltak» for å løse et problem man ikke vet finnes, med et virkemiddel man ikke kjenner effekten av, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Nødvendig å satse på leselyst 

Bokhandlerforeningen deltok på budsjetthørig hos kulturkomiteen på Stortinget. "Bøker gjøres tilgjengelige for folk over hele landet gjennom bokhandler, bibliotek og ulike former for litteraturformidling. Det som gjenstår, er en opprustning av skolebibliotekene", sa Bokhandlerforeningens Anne Schiøtz.

Bokhandlerforeningen møtte en engasjert kommunal- og forvaltningskomité

Temaet for budsjetthøringen på Stortinget var Merkurordningen.