Høringsinnspill til NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale

Her er Bokhandlerforeningens høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonens utredning "NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale".

Bokloven på høring: Her er Bokhandlerforeningens høringssvar

– Bokhandlerforeningen ønsker en boklov velkommen! Men vi advarer sterkt mot å innføre avanseregulering som et «føre-var-tiltak» for å løse et problem man ikke vet finnes, med et virkemiddel man ikke kjenner effekten av, sier Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Nødvendig å satse på leselyst 

Bokhandlerforeningen deltok på budsjetthørig hos kulturkomiteen på Stortinget. "Bøker gjøres tilgjengelige for folk over hele landet gjennom bokhandler, bibliotek og ulike former for litteraturformidling. Det som gjenstår, er en opprustning av skolebibliotekene", sa Bokhandlerforeningens Anne Schiøtz.

Bokhandlerforeningen møtte en engasjert kommunal- og forvaltningskomité

Temaet for budsjetthøringen på Stortinget var Merkurordningen.

Innspill til stortingshøring om Kulturmeldingen (18.2.2019)

Høringsuttalelse vedrørende forslag om merverdiavgift for elektroniske publikasjoner (15.2.2019)

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i unntaksforskriften for bokomsetning. (12.2.2019)

Høringssvar om forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. (5.12.2014 ).

Høringssvar vedrørende Skatteutvalgets forslag til endringer i selskapsbeskatningen og skattesystemet for øvrig . (23.3. 2015).