Nei til EU-kommisjonens forslag om maks betalingstid

Bokhandlerforeningen mener et nytt EU-forslag om maks 30 dagers betalingstid for alle fakturaer vil få store negative konsekvenser for bokbransjen.

Innspill til regjeringens nye veikart for kreativ næring

Nærings- og fiskeridepartementet har startet arbeidet med et nytt veikart for kreativ næring. Veikartet skal vise regjeringens innsats for å øke den samlede verdiskapingen i kreativ næring, bidra til bærekraftige arbeidsplasser og økt lønnsomhet og eksport i næringen. Her er vårt innspill.

Innspill til SV om Leselyststrategien

SV inviterte til innspillsmøte om leselyststrategi på Stortinget. Her er vårt innspill. – En strategi som skal fremme leselyst, må anerkjenne den rollen som også bokhandelen har i å tiltrekke seg, motivere og engasjere lesere i alle aldre, sa Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz.

Høringssvar – forskrift til ny opplæringslov

Bokhandlerforeningen støtter å lovfeste tilgang til skolebibliotek. Foreningen ønsker en presisering av hva slags bemanning og drift et skolebibliotek skal ha.   

Høringssvar – ny lov om offentlige anskaffelser

Ny lov om offentlige anskaffelser (NOU 2023: 26) foreslår å heve grensen (terskelverdien) for når en anskaffelse må ut på anbud. Utvalget foreslår å øke verdien fra dagens 100 000 kroner til 300 000 kroner. Bokhandlerforeningen støtter forslaget. Les vårt høringssvar.

Bokhandlerforeningens innspill til Kunstnarkår

14. desember gav Bokhandlerforeningen våre innspill til Stortingsmeldingen Kunstnarkår.

Høringssvar – forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften)

Den nye bokloven trer i kraft 1.1.2024. Flere detaljer i bokloven følges opp av forskrifter. Kulturdepartementets forslag til forskrifter hadde høringsfrist 1. desember. Her kan du lese vårt høringssvar.

Bokbransjeorganisasjoner samlet til budsjetthøring på Stortinget

I de mange innspillene for neste års statsbudsjett ble behovet for bedre skolebibliotek særlig fremhevet. Og ikke minst, vi trenger et mye mer ambisiøst statsbudsjett for å nå de ønskede målene i den nye leselyststrategien.

Høringssvar om forslag til endringer i kulturloven

Bokhandlerforeningen støtter blant annet forslaget om at loven pålegger kommuner og fylkeskommuner å utarbeide en skriftlig oversikt over status og utviklingsbehov på kulturfeltet. Vi ser at kommuner som aktivt legger til rette for lokale innkjøp, kan bidra til å sikre bokhandelens økonomi og dermed befolkningens tilgang til et større mangfold av bøker.