Leserundersøkelsen

Bokhandlerforeningen følger befolkningens lese- og kjøpsvaner gjennom to forbrukerundersøkelser.

Leserundersøkelsen

Hvert annet år gjennomfører IpsosMMI en stor forbrukerundersøkelse for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Undersøkelsen måler befolkningens holdninger til bøker og deres og lese- og kjøpsvaner. Undersøkelsene går helt tilbake til 1977.

Handelskanaler og kjøp av bøker
Hvert halvår, henholdsvis i juni og desember, utfører Ipsos MMI på oppdrag fra Bokhandlerforeningen en mindre undersøkelse av kjøpsvaner for bøker.  Undersøkelsen gjennomføres for å kunne følge utviklingstrekk, særlig i bokkjøpernes bruk av handelskanaler. Gjennomført til og med 2020.