Innkjøpsstatistikk

Innkjøpsstatistikken baserer seg på norske bokhandlers innkjøp fra Sentraldistribusjon (SD) og Forlagsentralen (FS). Rapportene viser innkjøp fordelt på de ulike bokgruppene, per måned og akkumulert. Tallene omfatter samtlige bokhandler og i snitt 70-80 prosent av innkjøpene til den enkelte bokhandel.