Færre leser for barna sine

Stadig færre foreldre leser høyt for barna sine. Andelen boklesere i befolkningen synker sakte, viser Leserundersøkelsen 2024.

Bokhandelens omsetning økte i 2023

Bokhandelen omsatte for nærmere 4,3 milliarder kroner i 2023. Det er 3,6 prosent mer enn året før. Men på grunn av økte kostnader, går lønnsomheten ned.

Disse krimbøkene solgte mest i 2023

Jørn, Jørgen og Jo topper listen over de mest solgte krimbøkene i 2023.

Studenter vil ha pensum på papir

Over halvparten av norske studenter vil helst ha pensum på papir. Samtidig mener syv av ti at det er viktig med bokhandel på campus.

Bokhandlene består takket være evne til omstilling

Antall bokhandler i Norge har vært relativt stabilt de siste fem årene. – Bokhandlerne er presset økonomisk, men er gode på å omstille seg, mener Bokhandlerforeningens direktør.

2023 ble et godt år for norsk skjønnlitteratur for voksne

Salget av norske skjønnlitterære bøker for voksne gikk opp 2,5 prosent i 2023 sammenlignet med året før. — Det er svært gledelig at norsk skjønnlitteratur står sterkt, sier Bokhandlerforeningens direktør.

Disse bøkene solgte mest i 2023

En debutant, en veteran, en sakprosaforfatter og to utenlandske tungvektere står bak de fem mest solgte bøkene i norske bokhandler i 2023. — Salgstallene viser god bredde og variasjon, mener Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Dette må du vite om de nye reglene om bruk av førpris i salgsmarkedsføring som trer i kraft 1. oktober

I juni i år vedtok Stortinget norske gjennomførings-regler for EUs moderniserings-direktiv, som innebærer flere viktige endringer i markedsføringsloven og prisopplysnings-forskriften. Blant de viktigste endringene er at det vil innføres eksplisitte regler om bruken av såkalt "førpris" ved salgsmarkedsføring. De nye reglene trer i kraft 1. oktober i år.

Mangel på konsentrasjon gir færre lesere, viser ny undersøkelse

7 av 10 barn og unge leser bøker, og opplever både at de slapper av og lærer noe ved å lese bøker. Barn og unge leser når bøkene er spennende, men manglende konsentrasjonsevne er hovedårsak til at boka velges bort. Det kommer frem når barn og unge i alderen 8-19 år selv svarer om sine medievaner. Når barn og unge, og spesielt jenter, sier at de ikke klarer å konsentrere seg bør vi som samfunn uroe oss, mener Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen.