Bokhandlerøkonomi 2013

  • Undersøkelsen viser en EBITDA på 4,3 prosent, for 2012 var EBITDA  1,5 prosent.
  • Omsetning (DI) per butikk økte fra 7,8 millioner til 8,3 millioner.
  • Bruttofortjenesten har fra 2012 til 2013 økt fra 43,7 prosent til 45,4 prosent.
  • Normtallsundersøkelsen for 2013 viser at andelen bokhandlere som ligger i kjøpesenter nå ligger på 59,0 prosent.
  • Av all omsetning i norsk bokhandel er 68,1 prosent omsetning av bøker.

Tallene i normtallsundersøkelsen er ikke direkte sammenlignbare med tallene fra tidligere år på grunn av endringer i rapporteringsgrunnlaget. Bokhandelen har de siste årene mistet store volumer på skolebøker både til grunnskolen og videregående skole. Dette påvirker nøkkeltallene gjennom perioden, herunder lavere omsetning per butikk, økt bruttofortjeneste og økte kostnader i prosent. Bokhandelen har greid å erstatte mye av denne omsetningen gjennom økte volum av allmennbøker.