En grønn tråd : søm, redesign og gjenbruk : – en sybok for barn og unge