Halvmorderen : en beretning om Adalbert Hanzon i nåtid og fortid, forfattet av ham selv