Litt kjøtt, mer fisk, mest grønt : en fleksitarianers bekjennelser