Innspill til stortingshøring om Kulturmeldingen (18.2.2019)

load more

Høringsuttalelse vedrørende forslag om merverdiavgift for elektroniske publikasjoner (15.2.2019)

load more

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i unntaksforskriften for bokomsetning. (12.2.2019)

load more

Høringssvar om forslag til ny forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. (5.12.2014 ).

load more

Høringssvar vedrørende Skatteutvalgets forslag til endringer i selskapsbeskatningen og skattesystemet for øvrig . (23.3. 2015).

load more

Høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 (28.06.2013)

load more

Høring – forslag til lov om omsetning av bøker (boklov) (15.03.2013)

load more

Høringssvar: NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte. (18.04.2011)

load more

Høringsuttalelse om endringer i merverdiavgiftsloven mv. som følge av merverdiavgift på innførsel av elektroniske tjenester til privatpersoner hjemmehørende i Norge. (24.03.2011)

load more

Høringsuttalelse – Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker (15.10.2010)

load more

Notat fra Bokhandlerforeningen til Stortingets finanskomité vedrørende representantforslag om innlemming av e-bøker i merverdiavgiftsfritaket som gjelder for litteratur. (13.04.2010)

load more

Høringssvar: Bibliotekmeldingen, St meld nr 23. ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” (12.05.09)

load more