En økning i andelen kvinnelige bestselgende forfattere

Halvparten av forfatterne som hadde bøker på topp 100-lista (mestselgende bøker innenfor norsk skjønnlitteratur og sakprosa) i 2022 var kvinner. Det er en markant økning hvis vi sammenligner ti år tilbake i tid.
									
LUKK
Noen av de kvinnelige forfatterne som kom høyt opp på bestselgerlistene for 2022.

Fra 31 prosent kvinner i 2013 til 50 prosent i 2022  

På lista over de 100 mestselgende titlene innen norsk skjønnlitteratur og sakprosa er det stadig flere kvinnelige forfattere. I 2022 var 50% prosent av forfatterne på listen kvinner, sammenlignet med 31% i 2013. 

Blant de mestselgende norske kvinnelige forfatterne i 2022 finner vi navn som Ingeborg Arvola, Nina Lykke, Åsne Seierstad, Malin Falch, Marit Kolby og Trude Eide Straume.  

En jevn kjønnsfordeling både på titler og forfattere 

Det er til sammen 74 forskjellige forfattere på lista over de 100 mestselgende bøkene i 2022, fordi noen forfattere har flere titler blant topp 100. 37 av forfatterne er kvinner, og disse står bak til sammen 49 av titlene. De 37 mannlige forfatterne har til sammen 51 titler på lista.  

– Når vi vet at så mange kvinner leser og skriver bøker er det også gledelig at vi har en såpass høy kvinneandel på bestselgerlistene. Samtidig er det jo en utfordring at fordelingen av litteraturpriser er såpass skjev. Det betyr jo at kvinnelige forfattere ikke får den samme anerkjennelsen for arbeidet sitt som mannlige, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen. 

Antall unike forfattere av topp 100 mest solgte bøker innenfor norsk skjønnlitteratur og sakprosa for barn og voksne (bokgr. 3.1, 3.3, 4.1 og 4.4) de siste ti årene 

År  Menn  Kvinner  Totalt*  Andel menn  Andel kvinner 
2013  49  22  71  69 %  31 % 
2014  44  22  66  67 %  33 % 
2015  42  24  66  64 %  36 % 
2016  36  27  63  57 %  43 % 
2017  27  31  58  47 %  53 % 
2018  32  29  61  52 %  48 % 
2019  33  28  61  54 %  46 % 
2020  35  30  65  54 %  46 % 
2021  37  35  72  51 %  49 % 
2022   37  37  74  50 %  50 % 

* Enkelte forfattere har flere titler inne på topp 100 listen. 

Noen fakta om kjønn og litteratur:  

  • Kvinner leser mer enn menn. Leserundersøkelsen 2022 (gjennomført for Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen) viste at mens 89 prosent av norske kvinner leser minst en bok i løpet av et år, er det tilsvarende tallet for menn 78 prosent. Kvinner leser også jevnt over flere bøker i løpet av et år. Også Tiktok-trenden Booktok ser ut til å ha slått best an hos unge jenter.  
  • Flere kvinner enn menn jobber i norske bokhandler. 
  • Det er flest kvinnelige forfattere. Balansekunst oppgir at i 2019 var 59 prosent av forfattere kvinner og 41 prosent menn (ifølge SSBs statistikk over lønnstakere, SSB 2020). 
  • Fremdeles går flest litteraturpriser til menn. Syv av ti, fastslo Helene Uri i boka Hvem sa hva? Om kvinner, menn og språk i 2018. De siste ti årene har imidlertid Bokhandlerprisen gått til like mange kvinner og menn. 
  • 53% av bøkene på boklista for uke 9 er skrevet av kvinner.