FELLES OPPROP FRA BOKHANDLERFORENINGEN OG FORLEGGERFORENINGEN

Bokhandler og forlag skal sammen sikre god tilgang på aktuelle bøker under koronakrisen.
									
LUKK

Bokhandelen og forlagene skal gjøre alt de kan for å sørge for nye bøker til leserne. Bokhandelen er opptatt av å holde åpent så lenge som mulig.

Forlagene tar på seg å drive litteraturutvikling og bokutgivelse så lenge man kan, og dermed sørge for at vi løpende får nye titler i bokhandelen.

Boklesing er viktig i en tid som denne. Bøker engasjerer, opplyser, provoserer og kan være til trøst.

Vi berømmer og anerkjenner den innsatsen som allerede er lagt ned av bokhandlere og forleggere for å sikre folk tilgang på bøker.

Bokhandlere møter mange kunder hver dag og utsetter seg selv for smittefare, de gjør en uvurderlig innsats for boka.

 

Vi oppfordrer:

  • Bokhandler til å være tilgjengelig, fleksible og kreative for å bidra til å formidle og selge bøker.
  • Forlag til å bidra til at det utgis og distribueres aktuelle bøker.
  • Alle til å bidra til at bøker blir synlige gjennom markedsføring i tradisjonelle- og sosiale medier og i den offentlige samtalen.
  • Partene til å samhandle om betingelser som gir økt distribusjon og som balanserer risiko i et usikkert marked.

 

Med hilsen fra

Bokhandlerforeningen & Forleggerforeningen