Høringssvar: Bibliotekmeldingen, St meld nr 23. ”Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid” (12.05.09)

new tab

Skillet mellom gratisprinsippet og kommersiell drift må opprettholdes for å ivareta et fortsatt velfungerende bokmarked.