Høringssvar: NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte. (18.04.2011)

Høringssvar til Mediestøtteutvalget 2011
Bokhandlerforeningen vil benytte høringen til å understreke betydningen av dagens merverdiavgiftsfritak for aviser og bøker. Hensikten med innføringen av avgiftsfritaket var å beskytte det norske språk. Det språkpolitiske argumentet er sterkere enn noen gang.

Tilbudet av engelskspråklige e-bøker er i løpet av kort tid blitt overveldende, med tittelmengder, tekniske løsninger og ikke minst priser som er svært forlokkende også for norske lesere. De språkpolitiske virkemidlene bør videreføres i takt med utviklingen av nye distribusjonsmuligheter for det trykte ord hvis ønsket om å hegne om det norske språk fortsatt står like sterkt.

Merverdiavgiftsfritaket er godt egnet som språkbevarende tiltak nettopp fordi det øker med omsetningen og kommer alle avis- og bokkonsumenter til gode. Ordningen med merverdiavgiftsfritak for aviser og bøker har bidratt til et stort antall bokutgivelser og en differensiert presse.