Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i unntaksforskriften for bokomsetning. (12.2.2019)

Høringsuttalelse forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.