Ny styreleder i Bokhandlerforeningen

På Bokhandlerforeningens generalforsamling den 14. juni 2024 er Nina Refseth valgt som ny styreleder. Stein Ove Gudmundsrud er gjenvalgt som nestleder.
									
LUKK
Nina Refseth er enstemmig valgt til ny styreleder i Bokhandlerforeningen.

Nina Refseth overtar som styreleder i Bokhandlerforeningen etter Hans Antonsen. Sistnevnte har vært styreleder siden 2018. Stein Ove Gudmundsrud fortsetter som nestleder. Det nye styret ble enstemmig valgt på generalforsamlingen fredag 14. juni, 2024.

Viktig kulturaktør

– Bokhandelen er ein viktig kulturaktør både lokalt og nasjonalt. Gjennom å byggje opp under lesing i alle grupper, er bokhandelen også vesentleg for både litteraturen og ytringsfridomen, sier den nye styrelederen.

Refseth understreker at Bokhandlerforeningen må være med å sikre bokhandelens plass i det litterære systemet, i samspill med andre aktører.

– Gjennom ein sunn økonomi sikrar ein både utvikling og tilgang, og Bokhandelforeningen må søkje å finne berekraftige løysingar i marknaden, sier hun.

Erfaren styreleder

Refseth er til daglig direktør i stiftelsen Norsk Folkemuseum, og har tidligere erfaring fra bokbransjen og media, blant annet fra Samlaget og Universitetsforlaget. Videre har hun bred styreerfaring fra kultur, media og høyere utdanning.

Lederen av valgkomiteen, Martin Antonsen, mener de har funnet en styreleder med god forståelse for kultur og ikke minst litteraturfeltet.

– I tillegg har hun erfaring fra ledelse og politikk, som er viktig i foreningsarbeidet. Valgkomiteen tror Nina blir en veldig god bidragsyter og leder for styret, sier han.

 

									
LUKK
Nina Refseth overtar som styreleder i Bokhandlerforeningen etter Hans Antonsen. Sistnevnte har vært styreleder siden 2018.

Takker av

Martin Antonsen har ledet valgkomiteen helt siden 2007, men fratrer nå. Han ble hjertelig takket av. Det gjorde også avtroppende styreleder Hans Antonsen og styremedlem Espen Munkebye.

Hans Antonsen ønsker sin etterfølger lykke til i det videre, viktige arbeidet.

– Bokhandlarforeninga har styrka seg gjennom dei åra eg har fått vere styreleiar. Foreninga er no godt synleg i bransjen og kulturlivet, og synspunkta våre blir lytta til. Det viser ikkje minst den nye boklova. Men enno gjenstår mykje arbeid for å skape forståing for kor viktig det landsdekkjande nettet av bokhandlarar er for lesing og leselyst. Eg takkar eit strålande lag av bokhandlarar, kjedeleiarar og foreningas tilsette for samarbeidet i seks år og ønsker lykke til med det vidare arbeidet.

									
LUKK
Det nye styret i Bokhandlerforeningen. Øverst f.v.: Stein Ove Gudmundsrud (ARK), Hans Vigen (Biblioteksentralen), Nederst f.v. Helén Foss (Fri Bokhandel), Nina Refseth, Lene Røren (EBOK/Akademika), Johan Baklund (Norli) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Bokhandlerforeningens styre (valgt 14. juni 2024):

  • Nina Refseth, direktør i Norsk Folkemuseum (ekstern), styreleder.
  • Stein Ove Gudmundsrud, administrerende direktør i ARKnestleder.
  • Johan Baklund, administrerende direktør i Norli, styremedlem.
  • Helén Fossdaglig leder i Fri Bokhandelstyremedlem.
  • Lene Røren, Leder for EBOK.NO AS og netthandel Akademika AS, styremedlem.
  • Hans Vigenadministrerende direktør i Biblioteksentralen, styremedlem.