Økning i antall solgte titler så langt i år, sammenlignet med de tre foregående årene

Så langt i år har bokhandelen solgt 31 945 ulike titler fordelt på 1 309 589 bøker.
									
LUKK

Antall solgte titler i uke 1-9

Så langt i år har bokhandelen solgt 31 945 ulike titler. Til sammenligning ble det solgt 30 563 titler i 2021, 30 837 titler i 2020 og 31 771 titler i 2019. Dette gjelder kun skjønn- og generell litteratur (bokgruppe 3-5). De to siste årene har vært preget av pandemien. Antall solgte ulike titler er nå litt høyere enn «normalåret» 2019.

Salgsstatistikk uke 9

I uke 9 ble det totalt solgt 197 316 papirbøker, fordelt på 15 540 ulike titler i bokhandelen. Andelen nye titler utgjorde 3,6 % av det totale tittelantallet, og 12,0 % av det totale antallet solgte bøker (volumet). Sammenlignet med forrige uke ble det solgt færre papirbøker, ned 33 %. Sammenlignet med tilsvarende uke i fjor, er antall solgte papirbøker opp 43,6 %. De store endringene fra uke til uke skyldes at Mammutsalget i 2021 startet i uke 7, mens salget i år startet i uke 8.

  • Akkumulert antall solgte papirbøker er 5,9 prosent høyere enn i fjor
  • Akkumulert antall solgte e-bøker er 0,7 prosent lavere enn i fjor
  • Akkumulert antall solgte lydbøker er 15,7 prosent lavere enn i fjor

Kilde papirbøker: Salg per ISBN i bokgruppe 3-5. Salgstall hentet fra: Adlibris, Akademika.no, Aksdal Bok og Papir, ARK, Bokkilden, Boksalongen, Bookis.no, Haugenbok.no, Norli Libris, Notabene, Sagene Bokhandel (ny) og Tynset Bokhandel.