Om Bokhandlerforeningen

21.04.2021

Bokhandlerforeningen er interesseorganisasjonen for alle landets bokhandler. Foreningen ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke litteraturen og bokas plass i samfunnet. 

Forretningsidé

Bokhandlerforeningen skal være den samlende bransjeforeningen for alle som driver detaljhandel av bøker som eget forretningsområde gjennom bokhandel.

Bokhandlerforeningens kjerneoppgaver er:  

Rammevilkår og avtaleverk

 • Vi har som mål å sikre optimale politiske, økonomiske og kulturelle vilkår for medlemmene gjennom å ha kunnskap, vilje og evne til å påvirke de beslutningsprosesser som berører foreningens medlemmer.
 • Arbeidet kan gjerne gjøres i samarbeid med andre bransjeaktører.

Samfunnskontakt (media), politisk påvirkning og profilering av boka

 • Vi skal profilere en åpen og aktiv bokhandel med innsikt og oversikt i fagfeltet.
 • Vi skal være en sentral aktør for å styrke bokens posisjon som kultur - og kunnskapsformidler.
 • Vi skal synliggjøre sammenhengen mellom sunn økonomisk drift og bokhandelens tilbud til leseren.
 • Vi skal ha evne til å sette dagsorden til bokas beste og bidra til kompetanseheving i bransjen.

Bransjestatistikk, undersøkelser og analyser

 • Vi skal videreutvikle og styrke evnen til å dokumentere fakta og se nye løsninger for bransjen.
 • I strategiperioden skal det prioriteres ressurser og etableres en infrastruktur som muliggjør dette.

Bransjeinformasjon og annen medlemsservice

 • Bokhandlerforeningen har som mål å gi alle som har direkte eller indirekte påvirkning på bokbransjens rammevilkår kjennskap til foreningens synspunkter og hovedaktiviteter og utviklingen av norsk bokhandel.
 • Vi skal være åpne og aktive informasjonsformidlere og prege debatten om bøker og bokbransjen med våre synspunkter. Det er et mål å bidra til en kunnskapsbasert debatt ved å tilby gode data om bokhandel og bøker.
 • Vi skal ha en god kommunikasjon med egne medlemmer som sikrer trygghet og forutsigbarhet, det skal fortløpende vurderes andre måter å kommunisere effektivt med medlemmene. Det er viktig at informasjon til medlemmene gis til riktig tid og i riktig mengde.

Bokhandlerforeningen har 475 medlemmer (februar 2021). De fleste bokhandler i Norge, fra små distriktsbokhandler til de største bokhandlerkjedene, er medlemmer i Bokhandlerforeningen. Blant...

Foreningen ledes av et styre på syv medlemmer. Det er et mål at alle kjeder, og en kjedefri representant, er representert. Generalforsamlingen velger styre. Blant de nominerte representanter...

Formål og lover

§ 1. Navn
Foreningens navn er Den norske Bokhandlerforening.

§ 2. Formål
Den norske Bokhandlerforening...

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Tid og sted for generalforsamlingen skal kunngjøres tre måneder før og innkalling skal sendes medlemmene en måned før...

Bokbransjen står overfor store omstillinger i årene som kommer. Sammen er vi sterke. Bokhandlerforeningen er en lobbyorganisasjon som ivaretar bokhandlernes interesser og arbeider for å styrke...

Bokhandlerforeningens årsmeldinger publiseres etter generalforsamlingen hvert år innen medio juni. Du kan laste ned årsmeldingene som pdf.