Elex.no

Elex.no er avviklet

Elex.no var en beta-versjon, laget for tekstbøker, og baserte seg på forlagenes pdf’er. Elex var en lukket tjeneste for bokbransjen og ikke til kommersielt bruk.