Bokhandlerinformasjon om Mammutsalget 2024

Mammutsalget 2024 foregår fra 19. februar til 3. mars (uke 8 og 9).

På denne siden finner du som bokhandleransatt praktisk informasjon om Mammutsalget 2024.

Viktige datoer for bokhandelen

 • 27. oktober: Påmeldingsfrist bokhandlere
 • 2. november: Endelig mammutliste for 2024 er klar.
 • 4. januar 2024 kl. 08.00: Fri Bokhandel og kjedefrie fysiske bokhandler kan bestille mammutbøker.
 • 8. januar 2024 kl. 08.00. Alle påmeldte bokhandler kan bestille mammutbøker hos sentralene.
 • 5. februar 2024: Offentliggjøring av årets mammuttitler og start forhåndsbestillinger.
 • 19. februar: Mammutsalget starter (uke 8 og 9)

Om Mammutsalget

Mammutsalget er det største boksalget i landet og bokbransjens sterkeste felles merkenavn. Våre viktigste virkemidler for å få dette til er et attraktivt tittelutvalg, tydelig markedsføring og felles bransjesatsning. Hvert år deltar omtrent 60 medlemsforlag og omtrent 400 bokhandler.

Salget arrangeres av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap, og deltagelse på Mammut er forbeholdt Bokhandlerforeningens og Forleggerforeningens medlemmer.

Påmelding og deltakeravgift

Alle medlemmer i Bokhandlerforeningen er velkomne til å delta på Mammutsalget. Kjedene sender inn samlet påmelding på vegne av sine butikker.

Deltakeravgift fastsettes av Bokhandlerforeningen, med utgangspunkt i mammutbudsjettet godkjent av Bokhandlerforeningens styre. Deltakervgiften fordeles etter bokhandelens/kjedens Mammutinnkjøp foregående år.

Mammuttitler

Mammutsalget 2024 utgjør inntil 800 titler, utgitt i 2022 og tidligere. E-bøker kommer i tillegg. Antall titler fastsettes av DnB og DnF i fellesskap. Forlagene skal bidra til at tittelutvalget oppleves variert, aktuelt og attraktivt for kunden.  Både bestselgere og smalere titler innen ulike kategorier skal tilbys. Forlagenes melder på titler etter en fordelingsnøkkel bestemt av Forleggerforeningen. Både forlag og bokhandel har ansvar for at Mammutsalget oppleves som det beste salget med de beste tilbudene for kunden.

 • Titler som meldes opp til Mammutsalget er bøker i fri pris. Alle salgspriser som forlagene registrerer, er veiledende priser. Bokhandel står fritt til å sette andre priser enn den som forlag har foreslått.
 • Bokhandlerne har mulighet til å tilby eksklusive mammuttitler forbeholdt sine butikker. Disse bøkene må være fra medlemmer av Forleggerforeningen og kan utgjøre maksimum 6 % av totalt antall påmeldte papirtitler.
 • Mammutsalget skal bestå av innbundne bøker i bokgruppe 3 (sakprosa) og 4 (skjønnlitteratur). Bokgruppe 5 (pocketbøker) kan ikke være med.
 • Ikke mer enn 15 % av de titlene som et forlag melder inn kan ha vært på̊ Mammutsalg tidligere.
 • I henhold til normalkontrakten skal forlagene sørge for at forfatter er informert før tittel meldes opp til Mammutsalget.
 • Minsteopplag per tittel er 300 eksemplar.

Markedsføring

 • Kun medlemmer i foreningene som er påmeldt Mammutsalget kan benytte seg av merkevaren Mammutsalget eller bruke Mammutsalgets designprofil.
 • Påmeldte bokhandler skal benytte Mammutsalgets designprofil, men kan ellers tilpasse markedsføringsmateriale til eget konsept.
 • Kun titler som er med på Mammutsalget (hovedutvalg og eksklusive titler) kan markedsføres under Mammutsalgets profil.
 • Bokhandel har et ansvar for å synliggjøre hele bredden, og skape et attraktivt boksalg for kunden i sine ulike salgskanaler. Dette gjennom å tilgjengeliggjøre et størst mulig utvalg mammuttitler, tilpasset sitt kundegrunnlag.
 • Nettbokhandler skal synliggjøre alle påmeldte tilgjengelige mammuttitler, så lenge de ikke er utsolgt fra forlaget.
 • De største kjedene skal sørge for at det totalt innenfor egen kjede, blir kjøpt inn eksemplarer av alle påmeldte titler i løpet av Mammutsalget.
 • Alle påmeldte forlag har et ansvar for å synliggjøre at det er et Mammutsalg som pågår i bokhandel.
 • Fellesmarkedsføringen skal synliggjøre merkevaren Mammutsalget, og skape oppmerksomhet rundt salget.

Mer informasjon om Mammutsalget vil komme her eller bli sendt ut.

Har du spørsmål om Mammutsalget, ta kontakt med prosjektleder på mammutsalg@bokhandlerforeningen.no