Hva koster det å være medlem?

Kontingent og serviceavgift for 2023.

Bokhandlerforeningen er organisert i to enheter med Bokhandlerforeningen og DnB Servicekontor.


DnB forening:

Fast avgift/kontingent: Kr. 1.350,-.

Kontingenten faktureres om våren og er ikke momspliktig.

 

DnB service:

Serviceavgiften består av en fast og en variabel del. I tillegg kommer avsetning til forfatterfondet.

Serviceavgiften faktureres om høsten og er momspliktig.

Fast avgift: Kr. 5.250,- pr. medlem begrenset oppad til 50 medlemmer per kjede/sammenslutning.

Variabel avgift: Beregningsgrunnlag er bokinnkjøp for bokgruppe 1-9

  • 0,32 % av registrerte saldi foregående år ( ekskl. mva) på kr 50 mill. og under
  • 0,27 % av registrerte saldi foregående år (ekskl mva) på kr. 50 mill. og over

Saldi = innkjøp hos SentralDistribusjonen, Forlagsentralen og Vigmostad & Bjørke

  • Nye bedrifter uten registrerte innkjøpstall fra foregående år:        3.750,-
  • Medlemmer uten boksalg:    2.500,-

Begge som tillegg til den faste avgiften.

Forfatterfond

  • Våre medlemmer bidrar til forfatterfondene med totalt 200 000 kroner per år. Alle medlemmer faktureres 200 kroner per butikk, hvor det resterende beløpet beregnes ut fra en andel av den enkelte medlems innkjøp i bokgruppe 2-6.
  • Disse pengene settes i et eget fond og brukes til å dele ut årlige forfatterstipend. (Henholdsvis tre skjønnlitterære stipend for voksne, ett barne- og ungdomsbokstipend og ett sakprosastipend).