Hva koster det å være medlem?

Kontingent og serviceavgift for 2021.

Bokhandlerforeningen er organisert i to enheter med Bokhandlerforeningen og DnB Servicekontor.


DnB forening:

Fast avgift/kontingent: Kr. 1.350,-.

 

DnB service:

Serviceavgiften består av en fast og en variabel del

Fast avgift: Kr. 5.250,- pr. medlem begrenset oppad til 50 medlemmer.

Variabel avgift: Beregningsgrunnlag er bokinnkjøp for bokgruppe 1-9

  • 0,32 % av registrerte saldi i 2017 ( ekskl. mva) på kr 50 mill. og under
  • 0,27 % av registrerte saldi i 2017 (ekskl mva) på kr. 50 mill. og over

Saldi = innkjøp hos SentralDistribusjonen og Forlagsentralen.

Nye bedrifter som mener å ha krav på beregnet serviceavgift utfra samlet innkjøp for medlemmer i bedriften bes melde dette skriftlig til foreningen innen 15. januar (gjelder også endringer).

  • Nye bedrifter uten registrerte innkjøpstall fra foregående år:        3.750,-
  • Medlemmer uten boksalg:    2.500,-

Begge som tillegg til den faste avgiften.