Litteraturabonnement

Litteraturabonnement er et tiltak for å sikre at bredden av nye bøker er tilgjengelig over hele landet. Nærmere ni av ti bokhandler har et litteraturabonnement.

Et litteraturabonnement er en ordning der bokhandlere som tegner seg for å motta et gitt bokutvalg, tilbys førsteeksemplar til fast rabatt. I tillegg får bokhandlerne en fast sortimentsrabatt.

 • Bokhandlerne kan velge mellom fem ulike abonnement. 

Litteraturabonnement skal bidra til å oppfylle formålet med bokloven. Det vil si å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteraturen som utgis i Norge, og sikre at alle i landet har god tilgang til denne litteraturen.  Flere av abonnementene er knyttet til Kulturrådets innkjøpsordninger. 

Abonnementene gjelder utgivelser fra medlemmer i Forleggerforeningen til medlemmer i Bokhandlerforeningen. 

Slik fungerer et litteraturabonnement 

Litteraturabonnementet bestilles gjennom Bokhandlerforeningen. Bokhandelen får automatisk tilsendt et førsteeksemplar av alle nye titler fra medlemsforlagene til førsteeksemplarrabatt, innenfor det abonnementet man har tegnet.  

Bøkene blir tilsendt fortløpende og sikrer at bredden av nye bøker er tilgjengelig i bokhandlene. I begynnelsen av hver måned sendes det et nyhetsbrev med en oversikt over hvilke titler som vil bli sendt ut i hvert abonnement i den kommende måneden. 

Sortimentsrabatt gis bokhandlere med allmenn-, kultur- og breddeabonnement. Sortimentsrabatten er på to prosent og beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret. 

Velg et litteraturabonnement:

 • Allmennabonnement (A)

  Allmennabonnementet omfatter bøker som er påmeldt Kulturrådets innkjøpsordninger for ny norsk skjønnlitteratur for voksne, og barn og unge (bokgruppe 4.1 og 4.3).  

  Allmennabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen og to prosent sortimentsrabatt.  

  Det gis rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6. Sortimentsrabatten beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret. 

  De siste årene har dette abonnementet bestått av rundt 350 titler.

   

 • Kulturabonnementet (K)

  Kulturabonnementet (K) 

  Kulturabonnementet omfatter omfatter samtlige titler som er påmeldt Kulturrådets innkjøpsordninger for bokgruppene 3, 4, 5 og 6.  

  Kulturabonnement gir 72 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen og to prosent sortimentsrabatt.  

  Det gis rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6.  

  Merk at bokhandelen har rett til å returnere bøker som er påmeldt de selektive innkjøpsordningene, men som ikke ble innkjøpt. Returordningen administreres av Forleggerforeningen.  

  Sortimentsrabatten beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret. 

  De siste årene har dette abonnementet bestått av rundt 750 titler.

 • Breddeabonnementet (B)

  Breddeabonnementet er ikke tilknyttet innkjøpsordningene, men omfatter ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppene 3, 4, 5 og 6. Det vil si all ny skjønnlitteratur og sakprosa for barn og voksne, samt pocket og verk.  

  Breddeabonnementet gir en førsteeksemplarrabatt på 74 prosent av bokens faste utsalgspris og 2 prosent sortimentrabatt.  

  Sortimentsrabatten beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret. Det er ikke returrett på førsteeksemplaret. 

  De siste årene har dette abonnementet bestått av rundt 2000 titler.

 • Grunnabonnement (G)

  Velg mellom 1 eller 2:  

  • Grunnabonnement 1: Omfatter bøkene som er påmeldt innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.1). 
  • Grunnabonnement 2: Omfatter bøkene som er påmeldt innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for barn og unge (bokgruppe 4.3). 

  Grunnabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6 

  Grunnabonnementet er kun tilgjengelig for bokhandlere med bokinnkjøp under 500.000 kr. (Fjorårets innkjøp bokgruppe 3-6 fra Forlagssentralen (FS) og Sentraldistribusjon (SD)). 

  De siste årene har G1 bestått av i underkant av 250 titler og G2 bestått av cirka 90 titler.

 • Fagbokabonnement (F)

  Fagbokabonnement omfatter bøker i bokgruppe 2 (fagbøker og lærebøker) sortert etter faginndeling etter nærmere avtale. 

  Fagbokabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt og 2 prosent sortimentsrabatt til alle som tar ti eller flere undergruppeabonnement (tilsvarende fem fagområder). Et undergruppeabonnement i bokgruppe 2.1 forplikter tilsvarende undergruppeabonnement 2.2 og omvendt.  

  Bokhandlere som tar færre undergrupper får 70 prosent førsteeksemplarrabatt, men ikke sortimentsrabatt.