Litteraturabonnement

Gjennom å tegne litteraturabonnement sikrer bokhandelen at bredden av nye bøker er tilgjengelig over hele landet. Ordningen bidrar til å bygge forfatterskap og er en viktig del av litteratur-Norge. Nærmere ni av ti bokhandler har et litteraturbonnement.

Viktig for spredningen av ny litteratur

De aller fleste bokhandlerne har minst et litteraturabonnement. Eksempelvis blir all ny norsk skjønnlitteratur for barn og voksne, påmeldt til innkjøpsordningene, eksponert i alle ARK og Norlis bokhandler rundt om i landet. ARK og Norli har minst et abonnement i alle sine butikker. Nesten 60 prosent av alle Fri bokhandlerne har et abonnement. Unntaket gjelder gjerne for bokhandler som ligger på svært små steder. Blant de kjedefrie bokhandlerne som ikke har abonnement, finner vi mange nisjebokhandler, blant annet innen kristen litteratur. Studentbokhandlerne har fagbokabonnement. Litteraturabonnementene er en viktig del av bokavtalen og gjelder utgivelser fra medlemmer i Forleggerforeningen til medlemmer i Bokhandlerforeningen. Bokhandelen kan velge mellom fem ulike litteraturabonnement. Flere av abonnementene er knyttet til Kulturrådets innkjøpsordninger.

Excel  Copy  

VÅRE ABONNEMENT:

Breddeabonnementet

Breddeabonnementet (B) er det største abonnementet. Breddeabonnementet er ikke tilknyttet innkjøpsordningene, men omfatter ett eksemplar av alle nye titler i bokgruppene 3, 4, 5 og 6, fra Forleggerforeningens medlemmer. Det vil si all ny skjønnlitteratur og sakprosa for barn og voksne, samt pocket og verk.  I 2021 tilsvarte dette cirka 2100 titler.

Breddeabonnementet gir en førsteeksemplarrabatt på 74 prosent av boksens faste utsalgspris og 2 prosent sortimentrabatt. Sortimentsrabatten beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret. Det er ikke returrett på førsteeksemplaret.

Kulturabonnementet

Kulturabonnementet (K) er knyttet til Kulturrådets innkjøpsordninger.  Kulturabonnementet omfatter samtlige titler som er påmeldt innkjøpsordningene i bokgruppene 3, 4, 5 og 6, fra Forleggerforeningens medlemmer. I 2021 tilsvarte dette cirka 785 titler.

Kulturabonnement gir 72 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen og to prosent sortimentsrabatt. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6. Merk at bokhandelen har rett til å returnere bøker som er påmeldt de selektive innkjøpsordningene, men som ikke ble innkjøpt. Returordningen administreres av Forleggerforeningen. Sortimentsrabatten beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret.

Allmennabonnement 

Allmennabonnementet (A) er knyttet til Kulturrådets innkjøpsordninger. Allmennabonnementet omfatter bøker som er påmeldt de skjønnlitterære innkjøpsordningene for voksne, barn og unge (bokgruppe 4.1 og 4.3) fra Forleggerforeningens medlemmer. I 2021 tilsvarte dette cirka 380 titler.

Allmennabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen og to prosent sortimentsrabatt. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6. Sortimentsrabatten beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret.

Grunnabonnement 

Enten 1) eller 2):

  • 1) Grunnabonnement 1: Motta bøkene som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for voksne (bokgruppe 4.1). I 2021 tilsvarte dette cirka 271 titler.
  • 2) Grunnabonnement 2: Motta bøkene som påmeldes innkjøpsordningen norsk skjønnlitteratur for barn og unge (bokgruppe 4.3). I 2021 tilsvarte dette cirka 112 titler.

Grunnabonnementet gir 70 prosent førsteeksemplarrabatt på den faste utsalgsprisen. Utover dette gis det rett til å kjøpe førsteksemplar utover selve abonnementet med 70 prosent rabatt i bokgruppe 3-6. Grunnabonnementet er forbeholdt bokhandlere med bokinnkjøp under 500.000 kr. ( Fjorårets innkjøp bokgruppe 3-6 fra Forlagssentralen (FS) og Sentraldistribusjon (SD)).

Fagbokabonnement

Fagbokabonnement (F) omfatter bøker i bokgruppe 2 (fagbøker og lærebøker) sortert etter faginndeling etter nærmere avtale. 70 prosent førsteeksemplarrabatt og 2 prosent sortimentsrabatt gis alle som tar totalt 10 eller flere undergruppeabonnement (tilsvarende fem fagområder). Et undergruppeabonnement i bokgruppe 2.1 forplikter tilsvarende undergruppeabonnement 2.2 og vice versa.

Bokhandlere som tar færre undergrupper får 70 prosent førsteeksemplarrabatt, men ikke sortimentsrabatt.

Sortimentsrabatt

Sortimentsrabatt gis bokhandlere med abonnement A, K og B. Sortimentsrabatten er på to prosent og beregnes utfra den samlede utsalgsverdi for innkjøpte bøker til ordinære betingelser i bokgruppe 3-6, utover førsteeksemplaret.

Slik fungerer det i praksis

Litteraturabonnementet bestilles gjennom Bokhandlerforeningen. Bokhandelen får automatisk tilsendt et førsteeksemplar av alle nye titler fra medlemsforlagene til førsteeksemplarrabatt, innenfor det abonnementet man har tegnet. Bøkene blir tilsendt fortløpende og sikrer at bredden av nye bøker er tilgjengelig i bokhandlene. I begynnelsen av hver måned sendes det et nyhetsbrev med en oversikt over hvilke titler som vil bli sendt ut i hvert abonnement i den kommende måneden.