Studenter vil ha pensum på papir

Over halvparten av norske studenter vil helst ha pensum på papir. Samtidig mener syv av ti at det er viktig med bokhandel på campus.
									
LUKK
PENSUM: Norske studenter foretrekker pensum på papir. De mener de lærer best når de kan lese lange tekster i papirformat, viser Studentundersøkelsen 2023. Foto er tatt ved en tidligere anledning.

Studentundersøkelsen 2023 kartlegger blant annet hva slags pensum norske studenter har, hvordan studentene mener at de lærer best, og hva de synes om bokhandel på campus. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Akademika, Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

  • Flertallet av norske studenter (54 prosent) ønsker at pensum skal være en kombinasjon av papir og digitalt, med hovedvekt på papir.
  • 16 prosent ønsker pensum kun på papir.

Til sammenligning foretrekker syv prosent av studentene at alt pensum er digitalt, mens 13 prosent ønsker en kombinasjon av digitalt og papir, med hovedvekt på digitalt.

Pensum i flere format

— Undersøkelsen viser det samme som våre folk opplever når de snakker med studenter, og som tidligere undersøkelser viser, sier Vemund Barstad Bermingrud, leder av bedriftsavdelingen i Akademika til Khrono.

— Studenter ønsker altså både digitalt og fysisk pensum. Vi mener at alt pensum burde være tilgjengelig i begge format, sier Bermingrud til Khrono.

Alle studentene har noe pensum i digitalt format, men åtte av ti studenter har mest papir på pensumlista. Andelen pensum på papir går ned jo høyere opp i studiene man kommer. Lenger ut i studieløpet har studentene færre bøker og flere digitale artikler på pensum.

Ønsker bokhandel på campus

  • Syv av ti studenter mener det er viktig med bokhandel på campus.
  • Kun én av ti svarte at det ikke var viktig i det hele tatt.

Rask tilgang på pensumbøker og annet utstyr er hovedårsaken. Kompetansen til de som jobber i bokhandelen er også viktig. Studentene setter pris på at de ansatte har kunnskap om pensum, og kan anbefale annen nyttig litteratur for dem.

Det er ingen forskjell i synet på bokhandel på campus mellom førsteårsstudenter og masterstudenter. Bokhandelen har høy stjerne uansett hvor studenten er i studieløpet.

Khrono har skrevet om at Akademika må legge ned sin campus-butikk på Kronstad i Bergen ( Høgskulen på Vestlandet). Det er høyskolen som vil ha bokhandelen ut av lokalene.

Lærer best på papir

  • Mer enn syv av ti studenter mener de lærer best når de leser lange tekster på papir fremfor skjerm.

Studentene sier blant annet at det er mindre forstyrrelser når de leser på papir, og det oppleves som mindre anstrengende for øynene. I tillegg fremhever studentene at de kan fritt markere og notere i teksten på pair, og de får bedre oversikt.

  • Når det gjelder korte tekster, mener 35 prosent at de lærer best av å lese på papir fremfor skjerm.

Fordelene med å lese på skjerm er blant annet muligheten til å søke opp nøkkelord og temaer, og hente ut sitater og annen informasjon.