Nyheter 

Små bokhandlar i Distrikts-Norge kan få økonomisk støtte gjennom Merkur-programmet. For 2020 er det sett av 500.000 kr til tiltak som kan utvikle bokhandelen som sosial og kulturell arena...

Boka holder sin posisjon Over åtte av ti nordmenn leste en bok i 2019. Det er flere enn for to år siden. Vi leser stadig mer på digitale flater; både lesing av e-bøker og lytting til lydbøker har økt...

Bokhandlerforeningen årlig ut en sakprosapris og fire forfatterstipend til lovende forfattere fortrinnsvis i etableringsfasen. Stipendmidlene dekkes av Bokhandlerforeningens medlemmer og det er...