Nyheter 

EIBF appeals to governments worldwide to protect the bookselling industry in these challenging times The European and International Booksellers Federation, organisation representing booksellers...

Skoler, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter er stengt og vi har alle mye tid å fylle. Lesing er en god aktivitet for å koble av, tilegne seg ny kunnskap og til å fylle dagene med innhold. Mange har...

Organisasjonene på litteraturfeltet har samlet seg om et felles innspill til en ny lesepolitikk. Norsk kritikerlag, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk...